Letna poročila pokojninskih skladov za 2022

Za nami je eno najbolj zahtevnih let z vidika upravljanja sredstev pokojninskih skladov. Leto 2022 je bilo najbolj negativno leto v zadnjem stoletju, kar se je odrazilo tudi v poslovanju pokojninskih skladov Modre, ki so zabeležili negativne donosnosti.

Negativne donosnosti so bile posledica visokega padca vrednosti na finančnih trgih, tako obveznic kot tudi delnic. Donosnosti podskladov z naložbeno politiko zajamčene donosnosti so bile, glede na poslovanje konkurenčnih podskladov, nadpovprečne. Donosnosti podskladov s preudarno in dinamično naložbeno politiko pa na ravni povprečja konkurenčnih podskladov. Glede na zahtevnost finančnega okolja v letu 2022, poslovanje pokojninskih skladov v Modri ocenjujemo kot uspešno.

Letna poročila pokojninskih skladov razkrivajo informacije o poslovanju in upravljanju posameznega vzajemnega pokojninskega sklada, hkrati pa je v poročilih na voljo tudi kratka predstavitev Modre:
Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev (povzetek letnega poročila KPSJU),
Modri krovni pokojninski sklad (povzetek letnega poročila MKPS) in
Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije (povzetek letnega poročila PPS)

Modra ohranja finančno moč in stabilnost

Finančna moč in stabilnost Modre zavarovalnice ter vzpostavljen sistem obvladovanja tveganj so trdno jamstvo za vse prevzete obveznosti do članov, ki varčujejo za dodatno pokojnino.

Zadovoljne stranke so ključ do uspeha

Osredotočenost na varčevalce in njihovo zadovoljstvo, osebna obravnava in kakovost storitev predstavljajo osnovno usmeritev družbe in so hkrati pomemben kazalnik uspešnosti.

Zadovoljstvo strank, ki iščejo dodatne informacije po telefonu in e-pošti, merimo kontinuirano skozi vse leto. V letu 2022 so nas stranke ocenile s povprečno oceno 4,88 od možnih 5, kar potrjuje odlično komunikacijo naših svetovalcev s strankami.

Varčevanje za pokojnino je tek na dolge proge

Varčevanje za pokojnino eden najbolj dolgoročnih finančnih ciljev, ki si jih postavimo v življenju. In pomembno je, da na začrtani poti vztrajamo tudi, ko razmere na finančnih trgih ne kažejo najbolje.

Kratkoročna nihanja, četudi visoka, na pokojninske prihranke dolgoročno bistveno ne vplivajo.

Podatki o tekočem poslovanju skladov