Pokojninske rente bodo nakazane v ponedeljek

Obvestilo prejemnikom pokojninskih rent (dodatnih pokojnin)

Na seji Vlade RS je bila sprejeta odločitev, da se ponedeljek, 14. avgust 2023, razglasi kot dan solidarnosti, ki bo dela prost dan.

Prejemnike pokojninskih rent Modre zavarovalnice obveščamo, da bodo rente ta dan nakazane, kot je bilo načrtovano.

Prav tako bodo kot načrtovano nakazane tudi rente iz naslova ostalih kritnih skladov (npr. KS Prvega pokojninskega sklada).