Zadovoljstvo strank z Modro ostaja na visoki ravni

Modra zavarovalnica je zavezana k odprti in spoštljivi dvosmerni komunikaciji, osebni obravnavi strank in izmenjavi mnenj. Stranke postavljamo v središče svoje pozornosti, zato vas poslušamo, zaznavamo vaše potrebe ter z oblikovanjem kakovostnih in prilagojenih rešitev sledimo vašim željam.

Že od svoje ustanovitve dalje izvajamo letne meritve zadovoljstva naših strank, s pomočjo katerih pridobivamo tudi informacije o vašem pogledu na dodatno pokojninsko zavarovanje ter rešitvah, ki so vam na voljo. Ob zadnjem merjenju zadovoljstva so rezultati anketiranja ponovno pokazali, da smo na pravi poti.

V raziskavo smo, kot vsako leto, vključili naše varčevalce ter predstavnike podjetij, ki za svoje zaposlene plačujejo premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. Letos se je na povabilo k izpolnjevanju ankete odzvalo 2.400 posameznikov in kar 269 predstavnikov podjetij, za kar smo vam izjemno hvaležni.

Rezultati merjenja zadovoljstva

Veseli nas, da nas predstavniki delodajalcev in varčevalci skozi vsa leta anketiranja vidite kot zaupanja vrednega ponudnika dodatnih pokojninskih zavarovanj. Predstavniki delodajalcev so nas za delo v preteklem letu ocenili z oceno 4,42 (od 5 možnih). Varčevalci so nam podali nekoliko nižjo, a še vedno lepo oceno 3,74. Kritika varčevalcev se je v preteklem letu večji meri odražala skozi nezadovoljstvo zaradi doseženih donosov, ki so krojili celoten svetovni finančni sistem in Modra pri tem ni bila izjema.

Ne glede na dogajanje na svetovnih finančnih trgih v 2022, je anketa pokazala, da bi skoraj 97 % anketiranih predstavnikov podjetij Modro zavarovalnico priporočilo svojim poslovnim partnerjem.

Usmeritve za nadaljnji razvoj

S pomočjo odgovorov smo pridobili tudi širši vpogled v razmišljanje naših strank, kar bomo pri nadaljnjem razvoju storitev vsekakor upoštevali.