Zavarujte se pred odvetniškimi in sodnimi stroški

V poplavi zavarovanj se marsikdo izmed nas sprašuje, katero je tisto, ki ga zares potrebujem? Zdravstveno zavarovanje je obvezno zato, ker si sicer vsi ne bi mogli privoščiti stroškov zdravljenja. Kaj pa plačilo odvetniških storitev? Si jih lahko privoščite? S sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite Arag, ki ga ponujamo tudi v Modri, lahko prihranite in se zavarujete pred odvetniškimi in drugimi stroški. 

Med 3. 4. in 17. 4. 2023 vam ob sklenitvi zavarovanja pravne zaščite Arag, podarimo darilne bone, ki jih lahko vnovčite na OMV. Več o akciji …

Kaj pridobim s sklenitvijo?

S sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite boste poskrbeli za svojo pravno varnost, saj se boste zavarovali pred odvetniškimi in drugimi sodnimi stroški, ki posamezniku pogosto predstavljajo veliko finančno breme.

Zavarovanje pravne zaščite, tako kot tudi vsa druga zavarovanja, ne velja za primere, ki so se zgodili pred začetkom zavarovanja zato je pomembno, da se čimprej zavarujemo.

Za koga velja zavarovanje pravne zaščite?

Mesečna premija bo veljala tako za vas kot tudi za vaše ožje družinske člane. Sem spadajo zavarovalec, njegov, v skupnem gospodinjstvu živeči, zakonec ali življenjski partner ter otroci (če še niso dopolnili 27 let in se ne preživljajo samostojno). Zavarovanje velja za vse na zasebnem in poklicnem področju.

Zavarovanje pravne zaščite vam med drugim omogoča, da pridobite možnost nasveta odvetnika 1-krat mesečno. V primeru potrebe po odvetniških storitvah vam zavarovalnica priskrbi ustreznega pravnega strokovnjaka.

Poskrbite za vašo finančno varnost, saj riziko visokih odvetniških in sodnih stroškov namesto vas prevzame zavarovalnica.

V primeru, da na sodišče izgubite, bo zavarovalnica krila stroške tudi nasprotne strani tako v Sloveniji kot tudi v Evropi, kjer lahko koristite zavarovanje.

Katere stroške krije zavarovanje pravne zaščite?

Zavarovanje pravne zaščite krije naslednje:

  • odvetniške stroške,
  • stroške od sodišča imenovanih izvedencev,
  • stroške prič in tolmačev,
  • dodatne materialne stroške (fotokopiranje, …),
  • sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino
  • polog varščine do 100.000 EUR,
  • potne stroške za sojenje v tujini,
  • stroške izvensodnih poravnav, mediacij in
  • s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani.

Zavarovanje lahko prilagodite svojim potrebam

Zavarovanje pravne zaščite lahko prilagodite svojim potrebam, saj imate na voljo 5 različnih področij/paketov, ki jih lahko po lastni presoji kombinirate med seboj.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite, zato je ta sklop vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja.

Temu paketu lahko dodate še naslednje pakete:

Paket služba

Paket služba pokriva zavarovanje pravne zaščite za primer spora z delodajalcem, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu.

Primer s prakse: Delodajalec zavarovancu pri plači ni plačeval tudi vseh dodatkov, ki so mu pripadali. Kontaktni odvetnik je v zavarovančevem imenu vložil tožbo na Delovno sodišče in v postopku tudi uspel. Ker delodajalec dodatkov še vedno ni plačal, je odvetnik sprožil tudi izvršilni postopek. Delodajalec je kmalu po začetku izvršilnega postopka zavarovancu izplačal vse dodatke skupaj z obrestmi.

Paket družina

Paket pokriva problematiko preživnin, stikov z otroki, dedovanj itd.

Primera s prakse: Zavarovalka je želela doseči zvišanje preživnine, ker je nekdanji mož dobil redno zaposlitev in je bil tako zmožen plačevati višjo preživnino za svoja dva otroka. S pomočjo odvetnika je uspela prepričati sodišče, da bo odslej nekdanji mož plačeval ustrezno visoko preživnino, ne pa zgolj simbolične.

Zavarovalec je uveljavljal nujni delež, ker je bilo vse premoženje pokojnega z oporoko zapuščeno zavarovalčevemu bratu. Stroške uveljavljanja nujnega deleža je plačala Zavarovalnica ARAG.

Paket nepremičnine

Paket pokriva zavarovanje pravne zaščite v primeru spora z najemodajalcem ali sosedom.

Primer s prakse: Zavarovalčev zgornji sosed ni želel popraviti odtočne cevi pri pralnem stroju, kar je povzročilo, da je zavarovalcu pri električni napeljavi začela kapljati voda. Poleg nevarnosti, da ga bo poškodovala elektrika, mu je nastala tudi materialna škoda. Odvetnik je sestavil in vložil tožbo ter zavarovalca zastopal pred sodiščem 1. stopnje. Sosed je na koncu postopka le moral popraviti počeno cev in povrniti nastalo škodo.

Paket promet

Zavarovanje pravne zaščite vozil in voznika zajema uveljavljanje pravic pri zavarovalnici in odškodninskih zahtevkih, zastopanje v postopkih odvzema vozniškega dovoljenja, v primeru povzročitve nesreče ali prometnega prekrška.

Zavarovanje pravne zaščite Arag lahko sklenete preko Modre zavarovalnice. Na voljo pa smo vam tudi za dodatna vprašanja o zavarovanju.