Imenovanje predsednika uprave Modre zavarovalnice, d. d.

Po nastopu okoliščin, ki so z namenom zagotovitve nemotenega poslovanja družbe v skladu s potrebno dolžno skrbnostjo zahtevale dejanja nadzornega sveta, je le-ta začel nasledstveni postopek izbora predsednika uprave družbe.

Nadzorni svet je – na podlagi konkurenčnega postopka – za predsednika uprave Modre zavarovalnice, d. d., za mandatno obdobje štirih let, imenoval Mateja Goloba Matzeleja. G. Golob Matzele bo nastopil mandat po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije predsednika uprave zavarovalnice in izpolnitvi drugih pogojev.

G. Golob Matzele je univerzitetni diplomirani ekonomist z dolgoletnimi izkušnjami na vodilnih in poslovodskih delovnih mestih v finančni industriji, s področja bančništva in zavarovalništva. Prihaja iz družbe Triglav svetovanje, d. o. o, kjer je direktor družbe. Pred tem je opravljal številne funkcije v Skupini Kapitalska družba, bil član in podpredsednik uprave Abanke, d. d., ter prokurist v Novi KBM, d. d. Izkušnje ima tudi s področja članstva v nadzornih svetih gospodarskih družb.

Novoimenovani predsednik uprave bo s svojimi kompetencami in bogatimi izkušnjami zagotavljal nadaljnji razvoj Modre zavarovalnice kot vodilne kompetence za področje socialne varnosti posameznika v vseh življenjskih obdobjih.