Je zaprt sklad življenjskega cikla, namenjen vsem zaposlenim v javnem sektorju. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

Več o varčevanju v Krovnem pokojninskem skladu javnih uslužbencev lahko preberete v zloženki.

april 2024
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad javnih uslužbencev 15,8038 94.273.531,89 € -1,64 % 16,50 %
Preudarni podsklad javnih uslužbencev 13,3451 24.965.670,11 € -1,27 % 11,08 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 0,7644 1.010.832.949,04 € -0,55 % 4,43 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb