Je zaprt sklad življenjskega cikla, namenjen vsem zaposlenim v javnem sektorju. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

Več o varčevanju v Krovnem pokojninskem skladu javnih uslužbencev lahko preberete v zloženki.

april 2023
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad javnih uslužbencev 13,5659 62.759.204,80 € 0,31 % -2,55 %
Preudarni podsklad javnih uslužbencev 12,0136 17.840.797,61 € 0,22 % -2,62 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 0,732 949.947.967,74 € 0,25 % -1,19 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb