Zavarovanje pravne zaščiteZavarovalnica ARAG - logo

Pri Modri lahko sklenete zavarovanje pravne zaščite partnerske zavarovalnice ARAG, ki je eden izmed vodilnih ponudnikov zavarovanja pravne zaščite na svetu.

S sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite se lahko zavarujete pred odvetniškimi in drugimi sodnimi stroški, ki posamezniku pogosto predstavljajo veliko finančno breme.  V primeru potrebe po odvetniških storitvah vam bo zavarovalnica ARAG lahko priskrbela pravnega strokovnjaka, hkrati pa bo poskrbljeno tudi za vašo finančno varnost, saj riziko visokih odvetniških in sodnih stroškov namesto vas prevzame zavarovalnica.


i Ne zamudite!

Posebej ugodna ponudba le še do sobote, 23. septembra 2023.

S koncem meseca septembra bo zavarovalna premija višja, zato izkoristite priložnost in si uredite zavarovanje pravne zaščite še pod obstoječimi pogoji.


Prednosti zavarovanja pravne zaščite

 • S sklenitvijo zavarovanja pridobite možnost nasveta odvetnika 1-krat mesečno.
 • Plačate minimalno mesečno premijo za vse družinske člane ter se tako izognite visokim sodnim in odvetniškim stroškom.
 • Zavarovanje krije tudi stroške nasprotne strani v primeru, da na sodišču izgubite.
 • Zavarovanje lahko koristite tako v Sloveniji kot tudi v Evropi.
 • V primeru spora vam zavarovalnica priporoči odvetnika, lahko pa v dogovoru z zavarovalnico izberete tudi svojega.

Katere stroške krije zavarovanje pravne zaščite?

 • odvetniške stroške,
 • stroške od sodišča imenovanih izvedencev,
 • stroške prič in tolmačev,
 • dodatne materialne stroške (fotokopiranje, …),
 • sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino
 • polog varščine do 100.000 EUR,
 • potne stroške za sojenje v tujini,
 • stroške izvensodnih poravnav, mediacij in
 • s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani.

Pogosta vprašanja

S sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite poskrbite za svojo pravno varnost, saj vam zavarovanje krije stroške, ki bi nastali v pravnem postopku:

 • odvetniške stroške;
 • stroške od sodišča imenovanih izvedencev;
 • stroške prič in tolmačev;
 • dodatne materialne stroške (fotokopiranje, …);
 • sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino;
 • polog varščine do 100.000 EUR;
 • potne stroške za sojenje v tujini;
 • stroške izvensodnih poravnav, mediacij;
 • s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani.

Zavarovanje pravne zaščite se prilagaja zavarovalcu. Ta lahko sklene zavarovanje v obsegu, ki je zanj najpomembnejši, in sicer lahko osnovnemu paketu Varnost dodaja tudi zavarovanje drugih področij, na katerih bi lahko potreboval pravno zaščito:

 • Služba
 • Nepremičnine
 • Družina
 • Promet

S sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite je zavarovan zavarovalec, njegov v skupnem gospodinjstvu živeči zakonec ali življenjski partner ter otroci do dopolnjenega 27. leta, če se še ne preživljajo samostojno.

Da, pri posameznih rizikih je treba upoštevati čakalno dobo:

3 mesece:

 • Za splošno pravno zaščito iz pogodbenega prava (delno paket Varnost, v delu, ki se nanaša na pogodbeno pravo).
 • Za pravno zaščito na področju delovnega prava (paket SLUŽBA).
 • za pravno zaščito na področju socialnega zavarovanja (paket VARNOST).

6 mesecev:

 • Za pravno zaščito na področju dednega in družinskega prava (paket DRUŽINA).

9 mesecev:

 • Za spore v zvezi z očetovstvom (paket DRUŽINA).

12 mesecev:

 • Za spore med starši in otroki (paket DRUŽINA).

Čakalna doba je časovno obdobje, ki mora preteči od začetka zavarovanja, da začne veljati zavarovalno kritje. Za zavarovalne primere, ki nastopijo v času čakalne dobe, kritja ni.

Da. Za zastopanje pred sodiščem in upravnimi organi imate pravico, da sami izberete poklicno osebo, ki je pooblaščena za zastopanje (vsi odvetniki, ki so vključeni v odvetniško zbornico). Pravica do izbire se nanaša na osebe, ki imajo sedež pisarne v kraju pristojnega sodišča.

Da. Kriti so tudi stroški nasprotne strani v primeru, da na sodišču izgubite.

S sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite, zavarovanec pridobi tudi dostop do vzorčnih pogodb, kot so na primer:

 • Kupoprodajna pogodba za avtomobil
 • Najemna pogodba za stanovanje
 • Pogodba o zaposlitvi
 • Ugovor zoper sklep o izvršbi
 • Prodajna pogodba za nepremičnino

V primeru nastanka škodnega primera le-tega prijavite zavarovalnici ARAG:

e-pošta: skode@arag.si

tel: 01 236 41 84 ali 01 236 41 85

Sklenitev zavarovanja pravne zaščite

Zavarovanje pravne zaščite lahko sklenete po svoji meri, saj je sestavljeno iz 5 sklopov, ki jih lahko po lastni presoji kombinirate.

 1. Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite, zato je ta sklop vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja.
 2. Služba pokriva zavarovanje pravne zaščite za primer spora z delodajalcem, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu.
 3. Družina: preživnina, stiki z otroki, dedovanje … v primeru družinskih sporov Zavarovalnica Arag nosi zakonske in sodne stroške.
 4. Nepremičnine: pokriva zavarovanje pravne zaščite v primeru spora z najemodajalcem ali sosedom.
 5.  Promet: zavarovanje pravne zaščite vozil in voznika zajema uveljavljanje pravic pri zavarovalnici in odškodninskih zahtevkih, zastopanje v postopkih odvzema vozniškega dovoljenja, v primeru povzročitve nesreče ali prometnega prekrška.

Pomembni dokumenti zavarovanja

Splošni pogoji zavarovanja pravne zaščite za fizične osebe
Zajemajo podrobnosti zavarovanja in jih v tiskani obliki prejmete ob sklenitvi zavarovanja pravne zaščite na dom, skupaj z zavarovalno polico.

IPID
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu Osebna pravna zaščita

 OBVESTILO: Modra zavarovalnica, d. d., v primeru e-sklenitve zavarovanja pravne zaščite nastopa kot zastopnik, zavarovatelj je zavarovalnica ARAG SE. Z nadaljevanjem procesa e-sklenitve zavarovanja boste vaše osebne podatke posredovali ARAG SE za namen obdelave naročila.

Izjava zavarovalnega zastopnika (distributerja)

Preko spodnjega spletnega obrazca boste zavarovanje sklenili v le 5 korakih, hitro in s svojega domačega kavča.

Nekaj konkretnih primerov s prakse.

Potrebujete nasvet?

Tu smo za vas.

tel: 080 23 45        e-pošta: info@modra.si

Želite posvet pri odvetniku ali prijaviti škodni primer?

tel: 01 236 41 84 ali 01 236 41 85      e-pošta: skode@arag.si