Osebna izkaznica Modre

Ime družbe: Modra zavarovalnica, d. d.

Sedež družbe: Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana

Davčna številka: 21026912

Matična številka: 6031226

Osnovni kapital: 152.200.000,00 EUR

TRR: SI56 0400 1004 8842 205 (Nova KBM)

Telefon: 01 47 46 800

Brezplačna telefonska številka: 080 23 45

Elektronski naslov: info@modra.si

Bančni računi pokojninskih skladov in ostalih produktov Modre

• MKPS – Modri krovni pokojninski sklad: SI56 0400 1004 6646 319 (Nova KBM)

• KPSJU – Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev: SI56 0400 1004 6645 446 (Nova KBM)

• Individualno zavarovanje za primer nezgodne smrti: SI56 0400 1004 8842 108 (Nova KBM)

Modra v številkah

  • V Modri deluje 66 zaposlenih.
  • Kar 57 odstotkov zaposlenih ima doseženo najmanj 7. raven strokovne izobrazbe.
  • Modra zavarovalnica zaposluje 67 odstotkov žensk in 33 odstotkov moških.
  • Povprečna starost zaposlenih je 47 let, povprečna delovna doba pa 22 let.