Je odprt sklad življenjskega cikla, ki je namenjen vsem, ki so zaposleni v gospodarstvu ali samozaposleni. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

Več o varčevanju v Modrem krovnem pokojninskem skladu lahko preberete v zloženki.

oktober 2023
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad 15,8415 46.643.736,32 € -3,34 % 2,12 %
Preudarni podsklad 13,1866 32.100.622,28 € -2,15 % 1,80 %
Zajamčeni podsklad 10,4639 282.530.994,58 € -0,40 % 2,16 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb