Je odprt sklad življenjskega cikla, ki je namenjen vsem, ki so zaposleni v gospodarstvu ali samozaposleni. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

Več o varčevanju v Modrem krovnem pokojninskem skladu lahko preberete v zloženki.

april 2024
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad 18,2537 57.790.895,65 € -1,71 % 15,45 %
Preudarni podsklad 14,5409 38.273.410,48 € -1,37 % 10,31 %
Zajamčeni podsklad 10,8491 297.359.108,24 € -0,60 % 3,66 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb