Je odprt sklad življenjskega cikla, ki je namenjen vsem, ki so zaposleni v gospodarstvu ali samozaposleni. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

Več o varčevanju v Modrem krovnem pokojninskem skladu lahko preberete v zloženki.

February 2023
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad 15,7137 42.601.028,94 € 0,05 % -2,55 %
Preudarni podsklad 13,096 29.475.366,82 € -0,18 % -3,67 %
Zajamčeni podsklad 10,3727 273.011.896,20 € -0,32 % -3,49 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb