Varovanje zasebnosti

Pravica do zasebnosti je v sodobni družbi ena najpomembnejših človekovih pravic. V Modri se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno in v skladu s predpisi, ki urejajo to področje v RS. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev zavarovalnice in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

Modra zavarovalnica je na podlagi uredbe sprejela Politiko zasebnosti, v kateri so podane vse informacije o obdelavi osebnih podatkov posameznikov.

Politika zasebnosti

Vrste osebnih podatkov

Osebne podatke, potrebne za sklenitev in izvajanje pogodb, Modri zavarovalnici (v nadaljevanju Modra) v pristopni izjavi oziroma v času izvajanja pogodbe posreduje posameznik sam.

Osebne podatke, potrebne za sklenitev in izvajanje pogodb v primeru sklenitve kolektivnega zavarovanja, Modri posreduje delodajalec. Osebni podatki, ki jih je Modri posredoval delodajalec, so izpisani na Obvestilu o vključitvi, ki ga prejme vsak član pokojninskega sklada in ga izda Modra.

Nekatere osebne podatke ustvari Modra sama ali jih pridobi iz javno dostopnih virov.

Nameni obdelave osebnih podatkov in pravne podlage

Zbrani podatki in informacije se obdelujejo za namene izvajanja zavarovanj in povezanih storitev, ki jih izvaja oziroma nudi Modra.

a) Obdelava na podlagi zakonskih določil

Modra osebne podatke obdeluje na podlagi:

  • Pogodbe s posameznikom (Obvestilo o vključitvi v zavarovanje oziroma Zavarovalna polica),
  • Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (predpisuje obseg potrebnih osebnih podatkov za sklenitev in izvajanje zavarovanja, vsebino pristopne izjave in potrdila o vključitvi),
  • Zakona o zavarovalništvu (npr. z določanjem vsebine zavarovalne pogodbe in obdobja hrambe osebnih podatkov),
  • Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (za namen preprečevanja pranja denarja),
  • davčnih predpisov (npr. za namene uveljavljanja pravic posameznikov, poročanja, izpolnjevanja davčnih obveznosti),

V primeru, da posameznik osebnih podatkov, določenih na podlagi pravnega temelja ne posreduje, je sklenitev ali izvajanje zavarovanja nemogoče.

b) Obdelava na podlagi osebne privolitve (soglasja)

Modra v določenih primerih osebne podatke obdeluje na podlagi osebne privolitve (soglasja) posameznika za namen neposrednega trženja, vključno z obveščanjem o prilagojenih ponudbah (merjenje zadovoljstva in tržno raziskovanje ter trženje in oblikovanje profila).

Podaja osebne privolitve je popolnoma prostovoljna in ni pogoj za sklenitev pogodbe. V teh primerih obdelava poteka v okviru z izjavo danega namena in dogovorjenih načinov obveščanja, vse do preklica.

Pravila sodelovanja v nagradnih igrah Modre na družabnih omrežjih

c) Spletno mesto Modre vsebuje »piškotke«

Vrste piškotkov, ki jih uporablja spletno mesto Modre zavarovalnice:

Obvezni piškotki
Ti piškotki so nujni za premikanje po spletnem mestu in njegovo uporabo. Brez teh piškotkov ni možno zagotoviti storitev, ki ste jih zahtevali, na primer pošiljanje spletnega obrazca »vprašajte nas«.

Izvedbeni piškotki
Ti piškotki zbirajo informacije o načinu uporabe spletnega mesta, na primer katere strani uporabniki najpogosteje obiščejo in ali se na spletnih straneh pojavijo sporočila o napaki. Ti piškotki ne zbirajo informacij, ki bi lahko identificirale uporabnika. Vse zbrane informacije so združene in zato anonimne. Ti piškotki se uporabljajo zgolj za izboljšanje delovanja spletne strani.

Funkcionalni piškotki
Ti piškotki omogočajo, da si spletno mesto zapomni vaše izbrane možnosti (na primer vaše uporabniško ime) in vam ponudi izboljšane, bolj osebne možnosti. Uporabni so tudi za zagotavljanje storitev, kot je na primer ogled videoposnetka.

Ti piškotki si zapomnijo tudi individualne spremembe velikosti pisave ter drugih delov spletne strani, ki jih lahko prilagajate sami. Informacije, ki jih zbirajo ti piškotki, so anonimne in ne sledijo vašemu brskanju po drugih spletnih straneh.

Več o piškotkih

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so zaposleni v Modri, pogodbeni obdelovalci, javni organ ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti in v primeru zakonskih zahtev tudi državni organi ali nosilci javnih pooblastil.

Podatki o posameznikih (vključno z osebnimi podatki) so poslovna skrivnost Modre. Zaposleni osebne podatke obdelujejo v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa. Pogodbeni obdelovalci so zavezani k varovanju zaupnih podatkov ter spoštovanju pravic posameznikov enako, kot to velja za Modro.

Modra posamezne aktivnosti pri obdelavi osebnih podatkov v primerih, ko gre za pogodbeno obdelavo z namenom izvajanja dejavnosti Modre, zaupa tudi pogodbenim obdelovalcem zunaj območja Evropske unije, v državah, ki morda nimajo predpisov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji. V primeru, da bodo osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo zagotovili enak standard varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajali sami.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo, lahko s pisno zahtevo uveljavi pravico do:

  • dostopa do svojih osebnih podatkov (obrazec: Seznanitev z lastnimi osebnimi podatki),
  • dopolnitve ali popravka svojih osebnih podatkov,
  • blokade oziroma omejitev obdelave,
  • izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«),
  • ugovora glede obdelave podatkov ali zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov, kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, naslovljeno na upravljavko oz. pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, Zaloška 59, Ljubljana, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Soglasja lahko posameznik ureja tudi preko:

Hramba osebnih podatkov

Modra hrani osebne podatke pridobljene za namene sklepanja in izvajanja pogodb 10 let po prenehanju pogodbe oz. 10 let po koncu obdelave zavarovalnega primera. Druge osebne podatke hrani do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebne podatke, zbrane na podlagi privolitve posameznika, hrani 5 let od preklica privolitve.

Po doseženem namenu, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani ali po zakonsko določenih rokih, se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.