Pritožbeni postopek in izvensodno reševanje sporov

V Modri zavarovalnici si prizadevamo za doseganje najvišje kakovosti storitev in zadovoljstva naših strank, zato cenimo vsa vaša mnenja in predloge. Imate pohvalo ali kritiko za nas? Pišite nam na info@modra.si ali pa izpolnite spodnji spletni obrazec.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

1. stopnja: Interni pritožbeni postopek

Skladno z načelom mirnega reševanja sporov, svojim varčevalcem omogočamo interni postopek za reševanje pritožb pred pritožbenim organom zavarovalnice ter možnost izvensodnega reševanja morebitnih sporov. Vzpostavljen imamo interni proces pritožbenega postopka za reševanje sporov, tako, da bomo tudi vašo morebitno pritožbo obravnavali skladno z veljavnim Navodilom o reševanju pritožb.

2. stopnja: Postopek pred izbranim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov

Modra zavarovalnica v skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljevanju: ZIsRPS), za izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega priznava Mediacijski center pri Slovenskem zavarovalnem združenju (v nadaljevanju: Mediacijski center).

Če se zavarovalec, zavarovanec ali drugi upravičenec iz zavarovanja, ki je potrošnik (fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti), ne strinja z dokončno odločitvijo obravnave pritožbe v internem pritožbenem postopku, ima pravico podati pobudo za začetek postopka mediacije pri Mediacijskem centru, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, telefon: +386 1 3009 381, elektronski naslov: irps@zav-zdruzenje.si.

Pobuda za izvensodno reševanje potrošniških sporov oz. mediacijo poteka po postopku in na način določen s Pravilnikom o postopku mediacij v domačih in čezmejnih potrošniških sporih pri Mediacijskem centru SZZ in v skladu s Kodeksom pravil za izvajanje mediacij v domačih in čezmejnih potrošniških sporih pri Mediacijskem centru SZZ.