Kako do davčne olajšave z dodatnim pokojninskim zavarovanjem?

Izračunate

Izračunajte, za koliko se vam zniža dohodnina z varčevanjem pri Modri. Lahko dobite vračilo dohodnine.

Vplačate

V petih minutah lahko odprete osebni račun pri Modri in nanj vplačate želeni znesek – premijo.

Dohodnina se zniža

Vaše vplačilo Modra javi finančni upravi (FURS). Vplačilo za davčno olajšavo upoštevajo ob obračunu dohodnine za posamezno koledarsko leto.

Prihranite za starost

Vplačilo vas čaka na osebnem računu kot prihranek za čas po upokojitvi.

Izračunajte, koliko lahko prihranite pri dohodnini.

Kje ste trenutno zaposleni?
Mesečno
Letno
Vaša trenutna bruto plača
Premija delodajalca
Davčna olajšava za zaposlene v javnem sektorju ni odvisna od vplačil delodajalca.
Individualna premija
Najvišja premija, za katero ste deležni davčne olajšave (5,844 % bruto plače).
Ob vpisani individualni premiji prihranite
Do polne davčne olajšave lahko letos vplačate še
0,00 €
Ob polni davčni olajšavi boste pri odmeri dohodnine prihranili
0,00 €

Projekcija je informativna. Več o načinu izračuna.

Pri izračunu je upoštevana veljavna davčna zakonodaja za leto 2023, bruto plača, splošna davčna olajšava, stopnja obveznih prispevkov 22,1 % in olajšava za dodatno pokojninsko zavarovanje.

Višina davčne olajšave je omejena na največ 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (5,844 % bruto plače posameznika), vendar na največ 2.903,66 EUR letno.

Izračun je informativen. Modra zavarovalnica ne prevzema odgovornosti za morebitne napake ali nerazumevanja izračuna.

Mojca

Mojca

“Letos sem plačala 240 evrov
dohodnine manj. Dovolj za
novo kolo!”

Pogosta vprašanja o davčni olajšavi

 • Kakšno davčno olajšavo lahko dobim?
  Z varčevanjem v dodatnem pokojninskem zavarovanju ste upravičeni do posebne davčne olajšave. Vplačila v posameznem letu vam znižajo osnovo za odmero dohodnine in država vam del dohodnine vrne ali pa se vam zniža morebitno doplačilo dohodnine.
   
  Davčno olajšavo vam zagotavljajo vplačila do višine 24 % plačanih prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar predstavlja 5,844 % vaše bruto plače.
  Za tiste z višjimi plačami, je znesek olajšave omejen na največ 2.903,66 evrov letno.
   
  Če ste zaposleni v gospodarstvu, ima pravico do uveljavljanja davčne olajšave najprej delodajalec (kolektivno vplačane premije), vi pa uveljavite preostali del (individualno vplačane premije).
   
  Če ste zaposleni v javnem sektorju, pa lahko posebno davčno olajšavo izkoristite v celoti, ne glede na višino plačane premije vašega delodajalca.

   
 • Ali moram o davčni olajšavi obvestiti FURS?
  Ne. Poročanje davčnemu organu (FURS) je naloga Modre.
  Vam pa vsako leto do 31. 1. Modra pripravi potrdilo o vplačanih premijah, ki so osnova za preverjanje pravilnosti informativnega izračuna dohodnine, ki vam ga pošlje FURS. Zato je vaša naloga le, da na prejetem informativnem izračunu dohodnine preverite pravilnost podatkov.

   
 • Zakaj vplačilo v dodatno pokojninsko zavarovanje pomeni tudi nižjo dohodnino?
  1. December je zadnji mesec, ko lahko osnovo za odmero dohodnine znižate z davčnimi olajšavami. Eno najboljših orodij je dodatno pokojninsko zavarovanje.

  2. Številnim zaposlenim premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja že plačuje delodajalec. To velja za vse zaposlene v javnem sektorju in za mnoge druge, zaposlene v gospodarstvu.

  3. Na varčevalnem računu dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko prihranke zbirate tudi sami. S tem, ko varčujete za dodatno pokojnino, si znižate tudi odmero dohodnine.

  4. Država vam vrne del dohodnine oz. vam zniža morebitno doplačilo dohodnine. Davčno olajšavo vam zagotavljajo vplačila do višine 5,844 odstotka vaše bruto plače, vendar ne več kot 2.903,66 evrov.

Še nasvet

Skrajni rok, da si znižate dohodnino za tekoče leto, je zadnji delovni dan v decembru, ko morajo biti vaše vplačilo že na vašem pokojninskem računu. Veliko ljudi čaka na zadnji mesec in celotno premijo vplača šele decembra.

Davčna olajšava se upošteva za vse premije, vplačane v celem letu, zato svoj decembrski proračun lahko razbremenite tako, da si uredite plačevanje mesečnih premij.

Vse obrazce in dokumente povezane z varčevanjem najdete tukaj.