Verjamemo, da je kakovostno življenje pravica vseh.

Nas in generacij, ki prihajajo za nami.

Z izkušnjami in z izvrstnim poznavanjem pokojninskega sistema, delovne in davčne zakonodaje, ustvarjamo družbo, v kateri bodo imeli ljudje vseh starosti čas in sredstva, da dobro živijo.

Modra je bila ustanovljena oktobra 2011. Danes smo ena od ključnih družb, ki pomaga vzdrževati stabilen pokojninski sistem v Sloveniji.

Več kot 300 tisoč varčevalcem in 2.200 delodajalcem omogočamo, da varčujejo za bolj kakovostno življenje po upokojitvi.

Že 10 let pomagamo ustvarjati lepe zgodbe.

Ob desetletnici Modre, smo pripravili ilustrirano zgodbo našega delovanja, kjer lahko izveste več o našem popotovanju, dosežkih in uspehih.

Vizija

Zanesljiva in inovativna gradnica dodatne socialne varnosti po meri posameznika.

Poslanstvo

Ustvarjamo dostopne zavarovalne in druge finančne rešitve za dvig socialne varnosti posameznika v vseh življenjskih obdobjih. Konkurenčne prednosti gradimo na vzpostavljenem partnerstvu s ključnimi deležniki, znanju, pristnem odnosu in inovativnosti.

Modra je pozorna

Stranka je v središču naše pozornosti. Osredotočamo se na želje in potrebe posameznikov ter nudimo kakovostne in prilagojene rešitve.

Modra je strokovna in ustvarjalna

Spodbujamo strokovni in osebni razvoj in izkoriščanje ustvarjalnih zmožnosti zaposlenih s ciljem izpolnjevanja pričakovanj in zadovoljstva strank.

Modra je dostopna

Poslovanje z nami je preprosto in zadovoljujoče. Zavezani smo k odprti in spoštljivi dvosmerni komunikaciji, osebni obravnavi in izmenjavi mnenj.

Modra je zanesljiva

Zagotavljamo dolgoročno ter zanesljivo partnerstvo in izpolnjevanje zavez. Finančna moč in stabilnost, preudarno upravljanje sredstev in integrirani sistem obvladovanja tveganj so trdno jamstvo za vse prevzete obveznosti.

Modra je prilagodljiva

Podpiramo delo na daljavo, uvajamo nove tehnologije, hitro se prilagajamo spremenjenim pogojem poslovanja in razmeram na trgu.

41 347

Prejemnikov rent

304 910

ljudi varčuje z nami.

2 milijardi €

sredstev v upravljanju.

Nadzor nad našim delom

Naše delo je pod strogim nadzorom Agencije za zavarovalni nadzor, poslovanje naših skladov pa mesečno nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev in banka skrbnica. Poslovanje skladov nadzirajo tudi odbori, sestavljeni iz predstavnikov delodajalcev in predstavnikov zaposlenih.

Varnost

Prihranki pri Modri so zaradi visokega jamstvenega kapitala varnejši kot pri večini konkurenčnih izvajalcev. Že vse od ustanovitve Modre največ truda vlagamo v to, da zagotovimo najvišjo možno varnost prihrankov.

Uprava Modre

Matej Golob Matzele
Matej Golob Matzele, predsednik uprave
Mag. Matija Debelak
Mag. Matija Debelak, član uprave
Boštjan Vovk
Boštjan Vovk, član uprave

Naša zgodba

2011

Ustanovljena je Modra, ki od Kapitalske družbe prevzame upravljanje 4 vzajemnih pokojninskih skladov. Varčevalcem že v istem letu ponudimo izplačevanje prihrankov v obliki njim prilagojenih rent. Ime zavarovalnice predlagajo zaposleni.

2012

Za številne varčevalce in delodajalce razvijemo sodobno in varno spletno storitev. Varčevalci lahko kadarkoli in kjerkoli spremljajo svoje prihranke in tekoča vplačila, poslovanje skladov in Modre, kot tudi številne zanimivosti. Delodajalci pripravljajo, spreminjajo in oddajajo podatke svojih zaposlenih in urejajo ter pregledujejo pretekla vplačila.

2013

Skrbimo za prihranke 45 odstotkov vseh, ki varčujejo v dodatnem pokojninskem zavarovanju. 12 tisoč upokojenim izplačamo 11,6 milijona evrov. Septembra postanemo ponosni prejemnik certifikata Družini prijazno podjetje in s številnimi ukrepi za lažje usklajevanje službenih in zasebnih obveznosti izboljšujemo delovno okolje.

2014

Skrbimo za dobro razpršenost naložb in zasledujemo najboljše razmerje med donosnostjo in varnostjo. Smo med prvimi slovenskimi vlagatelji, ki so začeli vlagati v alternativne naložbe. Priskočimo tudi na pomoč pri odpravljanju posledic jesenskih poplav in vrtcu Viški Gaj doniramo sredstva za obnovo prostorov. Zvezi upokojencev pa podarimo računalnike, ki jih zamenjamo z zmogljivejšimi.

2015

Prvi v Sloveniji ponudimo varčevanje v skladu življenjskega cikla. Oktobra gostimo predstavnike uglednih tujih pokojninskih izvajalcev na letni konferenci Evropskega združenja pokojninskih ustanov javnega sektorja, ki združuje 24 javnih pokojninskih institucij iz 15 evropskih držav. Leto zaključimo kot vodilna ponudnica varčevanja v dodatnem pokojninskem zavarovanju in največja izplačevalka rent.

2016

Veljati začne regulativa Solventnost II, ki v zavarovalništvo vnaša nov koncept upravljanja. Vzpostavimo delovanje ključnih funkcij, prenovimo informacijsko podporo, zvišamo raven varnosti podatkov in učinkovito podpremo vse poslovne procese. Varnost prihrankov naših varčevalcev je na prvem mestu.

2017

Tudi javni uslužbenci dobijo svoj sklad življenjskega cikla. Z organizacijo strokovnih izobraževanj in srečanj dvigujemo zavest o pomenu in prednostih varčevanja s prilagojeno naložbeno politiko. Varčevalcem zagotavljamo višje donosnosti v času, ko je upokojitev še daleč, in visoko varnost prihrankov v času pred upokojitvijo. Z Modro varčuje več kot 280 tisoč varčevalcev, 21 tisoč upokojenim izplačamo 17 milijonov dodatnih pokojnin/rent.

2018

S prenovo blagovne znamke utrjujemo prepoznavnost Modre kot največje in varne ponudnice varčevanja za prihodnost. Sredstva pokojninskih skladov presežejo milijardo evrov. Skrbimo za dobro razpršenost naložb in zasledujemo najboljše razmerje med donosnostjo in varnostjo. Na področju izplačevanja dodatnih pokojnin/rent dosežemo 60 odstotni tržni delež.

2019

Analitiki Mojih financ podelijo našemu skladu KPSJU kristalni kipec za naj zajamčeni pokojninski sklad za obdobje 2009–2018.  Še naprej največ truda vlagamo v zagotavljanje najvišje varnosti prihrankov naših varčevalcev in krepitev svoje kapitalske moči. Leto sklenemo z dobrodelnim projektom Galerija lepega življenja in donacijo za razvoj aktivnosti, ki starejšim omogočajo živeti ustvarjalnejše in bolj aktivno. Projekt predstavlja nov korak na poti uresničevanja poslanstva Modre: da po upokojitvi živimo enako kakovostno kot pred njo.

Pridruži se nam.

Obstajamo z enim razlogom: da lahko naši varčevalci po upokojitvi živijo enako kakovostno kot pred njo.