Varčevanje za pokojnino

Dodatno pokojninsko zavarovanje
je varčevanje za prihodnost.

Varčevanje v dodatnem pokojninskem zavarovanju je bolj prilagodljivo od življenjskega zavarovanja, bolj varno od investicijskih skladov in bolj donosno od varčevanja na banki.

Obvestilo Modre zavarovalniceObvestilo: Zaradi izvajanja nadgradnje sistema, bo informativni izračun danes občasno nedosegljiv. Hvala za razumevanje.


50 €
35 let
Premalo zbranih sredstev.

Mesečna premija

Projekcija je informativna.

Mesečna renta ob upokojitvi

Izračun predstavlja informacijo o pričakovani višini rente na podlagi določenih predpostavk in ni zavezujoč ter ne predstavlja jamstva Modre zavarovalnice. Več…

Izračun predstavlja informacijo o pričakovani višini rente na podlagi določenih predpostavk in ni zavezujoč ter ne predstavlja jamstva Modre zavarovalnice.

Izračun prikazuje višino klasične Modre rente brez dedovanja. Narejen je ob predpostavki, da varčujete do svojega 65 leta starosti nato pa začnete prejemati rento. Poleg tega izračun predpostavlja, da varčujete skladno z vašim življenjskim ciklom in premije v vsakem trenutku vplačujete v podsklad, najbolj primeren vaši starosti.

Ostale predpostavke izračuna:

  • informativni izračun ne upošteva rasti plač in premij;
  • prihodnji donos je pripisan mesečno
  • informativni izračun privarčevanih sredstev je narejen na predpostavki, da je letni donos v dinamičnem podskladu 6,7 %, v preudarnem podskladu 5,9 % in v zajamčenem podskladu 3,4 %.

Izračuni prihodnjih donosnosti in privarčevanih zneskov so informativni in ne predstavljajo nikakršne obljube donosnosti za v prihodnje. Dejanska višina rente je odvisna od starosti varčevalca ob začetku izplačevanja, veljavnih tablic umrljivosti in višine sredstev zbranih na osebnem računu in je informativne narave.

Pričakovana renta predstavlja bruto znesek (pred davki). Po sedaj veljavni zakonodaji, se v davčno osnovo všteva le 50 % rente.

Modra zavarovalnica ne prevzema odgovornosti za morebitne napake ali nerazumevanja izračuna. Skrij…

Varčujte, ko lahko

Sami določite, kako boste varčevali. Višino vplačil lahko kadarkoli spremenite. Brez stroškov lahko varčevanje začasno prekinete in ponovno začnete, ko vam finance to omogočajo.

Prihranke si izplačate po upokojitvi

Varčevanje traja do dne, ko se upokojite. Takrat se začne izplačevanje prihrankov
v obliki rent.

Nič dodatnega dela

Od začetka varčevanja do upokojitve za vas skrbimo strokovnjaki Modre. Varčevanje prilagajamo vaši starosti in tako skrbimo za primerne naložbe.

Na varnost naložb lahko vplivate sami

Enkrat letno lahko za varčevanje izberete drug podsklad, če ocenite, da bi bil za vas bolj primeren. Če ste starejši od 50 let, za vas veljajo določene starostne omejitve.

Kako poteka varčevanje?

  1. Ko začnete varčevati v dodatnem pokojninskem zavarovanju, odprete račun v skladu življenjskega cikla, ki ga upravlja Modra. Na tem računu se zbirajo vaši prihranki, ki rastejo skupaj z donosi.
  2. Sklad življenjskega cikla Modre sestavljajo trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni. Podskladi imajo različne naložbene politike, ki se prilagajajo vaši starosti. Prihranki pa z vašo starostjo avtomatično prehajajo od dinamičnega do zajamčenega podsklada.
  3. Ko se upokojite, si prihranke začnete izplačevati v obliki rente, ki najbolj ustreza vašim načrtom.
Dinamični podsklad
Preudarni podsklad
Zajamčeni podsklad
Izplačevanje prihrankov

Sklad

Modri krovni pokojninski sklad

Sklad, v katerem boste varčevali, če sklenete novo zavarovanje z Modro preko e-sklenitve ali pristopne izjave.

Več o varčevanju v Modrem krovnem pokojninskem skladu lahko preberete tudi v zloženki.

Podsklad

Podskladi imajo različne naložbene politike, ki se prilagajajo vaši starosti.

V času varčevanja prihranki avtomatično prehajajo med njimi. Sprememba podsklada je lahko (z upoštevanjem, koliko ste stari) tudi vaša odločitev.

Dinamični podsklad

Za mlajše od 50 let, ki imajo do upokojitve še veliko časa, lahko tvegajo več in varčujejo v delnicah.

Preudarni podsklad

Za mlajše od 60 let, ki so nekoliko bližje upokojitvi, a še vedno dovolj daleč, da lahko zmerno tvegajo in varčujejo v delnicah in obveznicah.

Zajamčeni podsklad

Za starejše od 60 let, ki so tik pred upokojitvijo. Podsklad ima zajamčen donos in zagotavlja visoko varnost prihrankov.

Letni donos
/

/

/

/

Finančna struktura naložb

Pokojninski skladi:

Modra upravlja dva sklada življenjskega cikla:
Modri krovni pokojninski sklad: za vse zaposlene v gospodarstvu in samozaposlene.
Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev: za vse zaposlene v javnem sektorju.

in Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije.

Druga zavarovanja:

Ne prezrite tudi možnosti sklenitve Zavarovanja pravne zaščite.

Združite vse prihranke.

Če imate prihranke za pokojnino še pri katerem drugem ponudniku, jih lahko enostavno prenesete na Modro.

Skrbimo za to, da so vaši prihranki varni (tudi pred vami).

Upravljamo 2,1 milijarde evrov sredstev

Smo med največjimi upravljavci premoženja v Sloveniji. Sredstva, s katerimi upravljamo, vsako leto rastejo. Raste tudi naš kapital. Visok jamstveni kapital pa nam omogoča, da lahko brez težav zagotovimo zajamčene donose in izplačevanje dogovorjenih rent. Vaši prihranki so na dolgi rok varni pred gospodarskimi nihanji in krizami.

Strokovno podkrepljene naložbe

Za dolgoročne donose skrbi izkušena in vrhunsko izobražena ekipa osmih upravljavcev premoženja, dveh upravljavcev tveganj, aktuar in predstavniki drugih zalednih služb. Usmeritve za naložbe naših skladov določa 15-članski naložbeni odbor, ki skrbno preverja tržne razmere in napovedi gospodarskih gibanj.

Vaše prihranke lahko spremljate na strani e.Modra.si.
Nikoli vam ne bo treba priti v poslovalnico ali čakati na obisk zastopnika, saj lahko vse spremembe opravite na spletu.

O vsem, kar vas zanima glede varčevanja v dodatnem pokojninskem zavarovanju, se lahko pogovorite tudi na osebnem sestanku s svetovalci Modre.