Varna upokojitev za vaše zaposlene. Nižji davki za vas.

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je najboljši način nagrajevanja zaposlenih. Vplačilo v dodatno pokojninsko zavarovanje ni obdavčeno, zato zaposlenemu pripada celoten bruto znesek, kot ga je vplačal delodajalec.

Optimalna investicija za dobrega delodajalca

Optimalna investicija za dobrega delodajalca

353 € / Zaposlenega

z davčno olajšavo letno prihrani delodajalec, ki vsem zaposlenim vplačuje polno premijo v dodatno pokojninsko zavarovanje.

Davčna olajšava

Vplačana premija delodajalcu znižuje davek na dohodek pravnih oseb.

Dolgoročna skrb za zaposlene

Pravočasno varčevanje za dodatno pokojnino. Ta ni odvisna od državnega sistema pokojnin (I. pokojninskega stebra), temveč neposredno od sredstev, ki so vplačana v naše sklade.

Nič dodatnega dela

Za vključevanje in obveščanje zaposlenih poskrbimo mi. Enostavna izmenjava podatkov pa ne poveča dela vaši kadrovski službi.

Osebno strokovno svetovanje

Od prvega sestanka dalje z vami sodeluje eden naših strokovnih svetovalcev, ki bodo pomagali pri procesu sklenitve, podpisu pogodb in skrbeli tudi za obveščanje zaposlenih po sklenitvi pogodbe.

Za dodaten dohodek tudi po tem, ko se zaposleni upokojijo.

Neobdavčena mesečna nagrada k plači

Zaposleni vsak mesec poleg plače dobijo tudi nakazilo na svoj varčevalni račun. Ker dodatno pokojninsko zavarovanje ni obdavčeno, zaposlenemu pripada celoten bruto znesek, kot ga je vplačal delodajalec.

Davčna olajšava in ugodnosti tudi za zaposlene

Vsi zaposleni, vključeni v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, lahko varčujejo pod enako ugodnimi pogoji tudi sami. In če delodajalec ni izkoristil celotne davčne olajšave, lahko zaposleni izkoristijo preostali del, ki jim zniža plačilo dohodnine.

Več o davčni olajšavi.

Prihranki, dolgoročno varni pred gospodarskimi nihanji

Modra je med kapitalsko najmočnejšimi osebnimi zavarovalnicami. Prihranki za vaše zaposlene so zato na varnem.

Redni dohodek po upokojitvi

Izplačevanje prihrankov se začne z upokojitvijo. Od takrat naprej zaposleni prejemajo redni dohodek do konca svojega življenja.

Več o izplačevanju.

Kako izbrati ponudnika dodatnega pokojninskega zavarovanja?

Modra je kapitalsko najmočnejša specializirana ponudnica varčevanja v dodatnem pokojninskem zavarovanju. Upravljamo s sredstvi, vrednimi več kot 2  milijardi evrov. Vaši prihranki so zato varni pred manjšimi gospodarskimi nihanji in krizami.

Modra upravlja 3 pokojninske sklade, ki imajo skupaj zbranih skoraj 1,4 milijarde evrov prihrankov. Med njimi je tudi sklad javnih uslužbencev, ki je z dobro milijardo evrov sredstev največji v Sloveniji.

Prikazani so ciljni letni donosi za Modri krovni pokojninski sklad, ki ga najbolj priporočamo podjetjem, ki šele sklepajo zavarovanje. Gre za sklad življenjskega cikla s tremi podskladi, ki imajo različne naložbene politike, prilagojene starosti vaših zaposlenih. Med varčevanjem prihranki avtomatično prehajajo med podskladi.

Skrbimo za dobro razpršenost naložb in zasledujemo najboljše razmerje med donosnostjo in varnostjo. Smo med prvimi slovenskimi vlagatelji, ki so začeli vlagati v alternativne naložbe.

6,7 %

Dinamični

Razgibana naložbena politika, omogoča doseganje najvišjih donosov. Do 50. leta.

5,9 %

Preudarni

Namenjen je osebam med 50. in 60. letom, ki so za višji donos pripravljene zmerno tvegati. Ima umirjeno naložbeno politiko.

3,4 %

Zajamčeni

Pri 60. rojstnem dnevu bomo prihranke prenesli v zajamčeni podsklad. Ima zadržano naložbeno politiko, zagotavlja zajamčen donos.

Tako kot vse druge zavarovalnice tudi Modra obračunava tri vrste stroškov. Stroškov ne skrivamo.

Vstopni stroški

se obračunajo ob vsakem plačilu premije in znašajo do 3 %

Provizija za upravljanje

Za Modri krovni pokojninski sklad znaša 1 % čiste vrednosti sredstev.

Ostali stroški

Obračunamo najnižje ostale stroške med vsemi ponudniki dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji.

Spletna aplikacija

Vse spremembe, povezane s kolektivnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem, urejate v preprosti in varni spletni aplikaciji. V njej lahko pripravljate, spreminjate in oddajate podatke svojih zaposlenih, urejate plačila premij in imate pregled nad preteklimi vplačili.

Osebna podpora

Od prvega sestanka dalje za vaše podjetje skrbi strokovna svetovalka, ki bo pomagala pri procesu sklenitve, podpisu pogodb. Po sklenitvi pa bo poskrbela za obveščanje zaposlenih, svetovanje vodstvu in pomagala pri urejanju sprememb glede zavarovanja.

Urejanje varčevanja

Za urejanje varčevanja vam nikoli ne bo treba priti v našo poslovalnico ali čakati na obisk vašega skrbnika.

Podatke, potrebne za izvajanje pokojninskega zavarovanja za vaše zaposlene in plačevanje premije si izmenjujemo preko spletne storitve ModriNet, ki je varna in preprosta za uporabo.

Več o storitvi ModriNet …

Več o premijskih razredih in premijah javnih uslužbencev …

Glede na ugotovljena dolgoročna neskladja v pokojninskem sistemu je premislek in spodbuda k varčevanju za starost več kot na mestu. V Krki smo se na primer odločili, da v celoti vsem zaposlenim glede na njihove dohodke in zakonske možnosti plačujemo dodatno pokojninsko zavarovanje v najvišji možni višini.

Cenimo svoje zaposlene in jim želimo omogočiti lepo in preskrbljeno starost. Zato smo se odločili za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Pomembna pa nam je tudi davčna olajšava, ki jo zavarovane prinaša.

Zavedamo se, kako pomembna bo dodatna pokojnina za bodoče upokojence, zato svojim zaposlenim že od leta 2002 omogočamo vključitev v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Pravi pokojninski načrt za vaše zaposlene boste najlažje sestavili na sestanku z nami.

Višina premije, stroški in oblika financiranja pokojninskega načrta so odvisni od starosti vaših zaposlenih, vaših poslovnih ciljev in razpoložljivih virov. Svetovali vam bomo, kako vaše zaposlene najbolje pripraviti na prihodnost.

Pokličite naše svetovalce ali pa nam pošljite vaše povpraševanje.

Slađana Stevanović

Polona Stropnik

Stanislava Budna

Aleksandar Trnjak

Nevenka Božič

Pošljite nam vaše povpraševanje:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.