Novice in javne objave

Novice

Državne spodbude za zaposlovanje mladih posegajo tudi na področje dodatnega pokojninskega zavarovanja

Zaposlovanje mladih do vključno 25. leta starosti, lahko delodajalcu prinese posebno mesečno subvencijo. Z vključitvijo zaposlenega v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja pa si delodajalec subvencijo poviša še za 70 EUR.

Več ...

Sprememba mejnega zneska za izplačilo v enkratnem znesku

S 1. marcem 2023 se je uskladila višina mejnega zneska za izplačilo sredstev iz sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja, , ko lahko zavarovanec v primeru izstopa iz kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja od upravljavca zahteva izplačilo odkupne vrednosti premoženja z njegovega osebnega računa v enkratnem znesku.

Več ...

Nedosegljivost spletne storitve e.Modra.si

V soboto, 11. februarja 2023, bo spletna storitev e.Modra.si, zaradi tehničnega posega in nadgradnje sistema nedosegljiva

Več ...

Javne objave

Sklic 18. seje skupščine delničarjev Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d., uprava in nadzorni svet, sklicujeta 18. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo 8. 7. 2022 ob 10. uri.

Več ...

Sklic 17. seje skupščine delničarjev Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d., uprava in nadzorni svet, sklicujeta 17. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo 8. 7. 2022 ob 10. uri.

Več ...

Sklic 16. skupščine delničarjev Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d., uprava in nadzorni svet, sklicujeta 16. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo 20. 9. 2021 ob 14. uri v prostorih Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, V. nadstropje, konferenčna dvorana.

Več ...

Katalog informacij javnega značaja Modre zavarovalnice

Katalog informacij javnega značaja je v tiskani obliki dostopen na sedežu Modre zavarovalnice, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v elektronski obliki pa je v celoti na voljo tukaj.

Delovanje na skupščinah

Modra zavarovalnica v nadaljevanju razkriva svoje delovanje na skupščinah gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerih ima kapitalski delež.

2023

Hotelske nepremičnine, d. o. o. (28. 2. 2023)

2022

Hotelske nepremičnine, d. o. o. (6. 10. 2022)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (20. 9. 2022)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (23. 6. 2022)
Delavska hranilnica, d. d. (22. 6. 2022)
Cinkarna Celje, d. d. (15. 6. 2022)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (30. 3. 2022)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (25. 1. 2022)

2021

Hotelske nepremičnine, d. o. o. (26. 11. 2021)
Cinkarna Celje, d. d. (15. 6. 2021)
Delavska hranilnica, d. d. (10. 6. 2021)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (25. 5. 2021)

2020

Hotelske nepremičnine, d. o. o. (29. 9. 2020)
Delavska hranilnica, d. d. (29. 6. 2020)
Cinkarna Celje, d. d. (17. 6. 2020)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (16. 6. 2020)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (21. 1. 2020)

2019

Delavska hranilnica, d. d. (21. 6. 2019)
Cinkarna Celje, d. d. (4. 6. 2019)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (28. 5. 2019)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (21. 5. 2019)

2018

Hotelske nepremičnine, d. o. o. (28. 12. 2018)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (28. 11. 2018)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (26. 11. 2018)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (20. 11. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (5. 6. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (29. 5. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (27. 2. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (6. 6. 2017)

2017

Pozavarovalnica Sava, d. d. (19. 5. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (7. 3. 2017)

2016

Cinkarna Celje, d. d. (7. 6. 2016)

Register zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

Register zavarovalnih zastopnikov in posrednikov pri Modri