Novice in javne objave

Novice

Sklenite zavarovanje pravne zaščite ARAG še pod obstoječimi pogoji

Zavarovanje, ki zagotavlja varnost in zaščito v primeru pravnih težav. Strokovna podpora in finančna varnost v primeru sporov.

Več ...

Pokojninske rente bodo nakazane v ponedeljek

Prejemnike pokojninskih rent Modre zavarovalnice obveščamo, da bodo rente 14. 8. 2023 nakazane, kot je bilo načrtovano.

Več ...

Letna poročila pokojninskih skladov za 2022

Za nami je eno najbolj zahtevnih let z vidika upravljanja sredstev pokojninskih skladov. Leto 2022 je bilo najbolj negativno leto v zadnjem stoletju, kar se je odrazilo tudi v poslovanju pokojninskih skladov Modre.

Več ...

Javne objave

Sklic 20. seje skupščine delničarjev Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d., uprava in nadzorni svet, sklicujeta 20. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo 14. 12. 2023 ob 10. uri.

Več ...

Sklic 19. seje skupščine delničarjev Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d., uprava in nadzorni svet, sklicujeta 19. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo 27. 6. 2023 ob 11. uri.

Več ...

Sklic 18. seje skupščine delničarjev Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d., uprava in nadzorni svet, sklicujeta 18. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo 8. 7. 2022 ob 10. uri.

Več ...

Katalog informacij javnega značaja Modre zavarovalnice

Katalog informacij javnega značaja je v tiskani obliki dostopen na sedežu Modre zavarovalnice, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v elektronski obliki pa je v celoti na voljo tukaj.

Delovanje na skupščinah

Modra zavarovalnica v nadaljevanju razkriva svoje delovanje na skupščinah gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerih ima kapitalski delež.

2023

Delavska hranilnica, d. d. (22. 6. 2023)
Cinkarna Celje, d. d. (14. 6. 2023)
Sava RE, d. d. (5. 6. 2023)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (25. 4. 2023)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (28. 2. 2023)

2022

Hotelske nepremičnine, d. o. o. (6. 10. 2022)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (20. 9. 2022)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (23. 6. 2022)
Delavska hranilnica, d. d. (22. 6. 2022)
Cinkarna Celje, d. d. (15. 6. 2022)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (30. 3. 2022)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (25. 1. 2022)

Arhiv objav

Register zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

Register zavarovalnih zastopnikov in posrednikov pri Modri