Sklic 18. seje skupščine delničarjev Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d., uprava in nadzorni svet, sklicujeta 18. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo 15. 11. 2022 ob 14. uri v prostorih Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, V. nadstropje, konferenčna dvorana.

Sklic 18. skupščine Modre zavarovalnice (pdf)