Sklic 19. seje skupščine delničarjev Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d., uprava in nadzorni svet, sklicujeta 19. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo 27. 6. 2023 ob 11. uri v prostorih Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, V. nadstropje, konferenčna dvorana.

Sklic 19. skupščine Modre zavarovalnice (pdf)