Modri.Net je spletna storitev, namenjena pregledovanju in izmenjavi podatkov med delodajalcem, ki za svoje zaposlene plačuje premije dodatnega pokojninskega zavarovanja in Modro zavarovalnico. Storitev je preprosta za uporabo, zadostuje vsem varnostnim zahtevam spletnih aplikacij ter zasleduje najnovejše tehnične usmeritve in priporočila.
Modri.Net omogoča:

 • enostavno pripravo in oddajo podatkov, potrebnih za izvajanje dodatnega pokojninskega zavarovanja,
 • možnost vpogleda v podatke,
 • uporabo enotne strukture datoteke v različnih formatih, kar pomeni upravljanje vseh podatkov na enem mestu,
 • obdelavo in kontrolo podatkov v času oddaje podatkov,
 • uporabniku prijazno in enostavno upravljanje z zavrnjenimi podatki,
 • opozarjanje na nepravilnosti,
 • pomoč pri delu s storitvijo,
 • dostop do vseh oddanih in prejetih datotek.

Storitev Modri.Net omogoča tako »bralni način« prijave, preko katerega lahko vzpostavite prvi stik s storitvijo kot tudi uporabo z digitalnim potrdilom, ki omogoča operativno izmenjavo podatkov med podjetjem in Modro zavarovalnico. Za operativno izmenjavo podatkov morate imeti kvalificirano digitalno potrdilo, ki omogoča elektronsko izmenjavo podatkov preko elektronsko podpisanih datotek in obrazcev v skladu z ZEPEP.

Kaj potrebujem za uporabo Modrega Neta

Za uporabo Modrega Neta potrebujete:

 • osebni računalnik z dostopom do interneta in s spletnim brskalnikom,
 • elektronski naslov za prejem elektronske pošte in
 • kvalificirano potrdilo overitelja (SIGEN-CA, POŠTA®CA, SIGOV-CA, HalcomCA, AC NLB).

POZOR: Minimalni pogoj za pravilno delovanje Modrega Neta je uporaba brskalnika Internet Explorer 10 (oz. novejših verzij). Na starejših različicah brskalnika Modri.Net ne deluje.

Kako začeti

Če digitalno potrdilo že imate, izpolnite in nam pošljite Obrazec za določitev, spremembo ali preklic pooblaščenca za posredovanje in vzdrževanje podatkov in ga pošljite na naslov Modre zavarovalnice. Pazite, da se podatki ujemajo s podatki na pridobljenem digitalnem potrdilu.

Postopek:
Angleška različica: odprite
Internet Explorer|Tools|InternetOptions|Content|Certificates.

Slovenska različica: odprite
Internet Explorer|Orodja|Internetne možnosti|Vsebina|Certifikati

Če digitalnega potrdila še nimate, boste morali izpolniti dva obrazca, in sicer:

Obrazec za določitev, spremembo ali preklic pooblaščenca za posredovanje in vzdrževanje podatkov pošljite na naslov Modre zavarovalnice, zahtevek za digitalno potrdilo pa pošljite eni od izbranih pooblaščenih overiteljskih agencij (SIGEN-CA ali POSTA®CA). Pazite, da se podatki na obeh obrazcih ujemajo.

SIGEN-CA

Izberite digitalno potrdilo namenjeno za poslovne subjekte. Izberete lahko med spletnim ali posebnim digitalnim potrdilom in izpolnite VLOGO.

POSTA®CA

Izberite digitalno potrdilo namenjeno za pravne osebe. Izberete lahko med standardnim kvalificiranim digitalnim potrdilom ali standardnim kvalificiranim digitalnim potrdilom z obvezno uporabo pametne kartice, tako da izpolnite VLOGO.


Navodila

Obrazci


Izpolnjene obrazce lahko pošljete:

 • po navadni pošti na naslov: Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana;
 • skenirane preko e-pošte na naslov: info@modra.si ali
 • po faksu na številko: 01 47 46 754