Piše: Miha Žejn, CFA, sektor za upravljanje premoženja

Pozitivno vzdušje v januarju zamenjal bolj umirjeni februar

Če smo januarja poročali o zelo pozitivnem vzdušju na kapitalskih trgih, je februar minil precej bolj umirjeno. MSCI svetovni delniški indeks je v evrih ostal nespremenjen.

Medtem, ko so evropske delnice pridobile 1,9 odstotka, so ameriške izgubile 0,2 odstotka, za 5,6 odstotka pa so se v povprečju podražile slovenske delnice. Delnice trgov v razvoju so izgubile 4,2 odstotka.

Po visoki rasti v januarju, so februarja ponovno izgubljale obveznice.

Umirjanje inflacije počasnejše od pričakovanj

Glavni razlog za padec cen obveznic so bili znaki, da se inflacija umirja počasneje od pričakovanj. V ZDA je inflacija v mesecu januarju znašala 6,4 odstotka, kar je investitorje negativno presenetilo.

Visok indeks cen osebne potrošnje

Dodatno je na padec cen obveznic negativno vplival še podatek o indeksu cen osebne potrošnje, ki je znašal 5,4 odstotka, kar je več od pričakovanj. Gre za kazalnik inflacije, ki ga najbolj podrobno sledi ameriška centralna banka, zato je bil odziv trgov še posebno močan.

V Evropi so negativno presenetili zadnji podatki o inflaciji iz Španije, Francije in Nemčije. Zadnji podatki so pri investitorjih spodbudili pričakovanje nadaljnjih dvigov obrestnih mer tako evropske kot tudi ameriške centralne banke.

Dvig zahtevane donosnosti obveznic

Učinek je bil viden tudi na obvezniških trgih. Zahtevana donosnost nemške 10 letne državne obveznice se je v mesecu februarju povišala iz 2,28 na 2,64 odstotka in dosegla nivo, ki je bil nazadnje zabeležen poleti 2011. Zahtevana donosnost ameriške 10 letne obveznice se je povečala iz 3,51 na 3,93 odstotka. Posledično sta izgubila indeksa tako državnih, kot tudi podjetniških obveznic. Prvi je izgubil 2,3, drugi pa 1,5 odstotka vrednosti.

Upad kupne moči prebivalstva?

Ob sicer pozitivnih sporočilih podjetij, sta negativno izstopali predvsem objavi trgovcev iz ZDA. Walmart in Home Depot sta namreč za nadaljevanje leta napovedala bistveno nižje rezultate, kar bi lahko nakazovalo na upadanje kupne moči prebivalstva.

Razmeroma negativno je presenetilo tudi obvestilo o nemški gospodarski rasti v zadnjem četrtletju lanskega leta, ko je nemška gospodarska rast znašala negativnih 0,4 odstotka.

Februar pokazal na številne šibke točke trenutne makroekonomske slike

Ne glede na precej optimističen začetek leta, je mesec februar pokazal na številne šibke točke trenutne makroekonomske slike. Čeprav so nekatere investicijske banke znižale oceno verjetnosti recesije se zdi, da inflacija ne pojenja z želeno hitrostjo, kar bo centralnim bankam najverjetneje narekovalo nadaljnje zaostrovanje monetarnih politik. S tem pa se viša verjetnost, da bo le-to povzročilo recesijo.

Poslovanje pokojninskih skladov Modre

Vrednosti enot premoženja pokojninskih skladov v upravljanju Modre zavarovalnice se v tem okolju niso bistveno spremenile. Dinamična podsklada sta zabeležila minimalno pozitivno donosnost. Dinamični podsklad javnih uslužbencev je dosegel donosnost v višini 0,06 odstotka, Modri dinamični podsklad pa 0,05 odstotka. Preudarna podsklada sta zabeležila negativne donosnosti. Preudarni podsklad javnih uslužbencev v višini – 0,14 odstotka, Modri preudarni podsklad v višini – 0,18 odstotka. Še malo bolj negativne donosnosti sta dosegla zajamčena podsklada. Oba sta zabeležila negativno donosnost v višini 0,32 odstotka.

Več o poslovanju pokojninskih skladov Modre