Piše: mag. Mateja Mencin, Sektor za upravljanje premoženja

Septembra višja cena nafte, delnice in obveznice negativno

V mesecu septembru se je na finančnih trgih nadaljeval negativen trend delnic in obveznic, kar se je poznalo tudi na poslovanju pokojninskih skladov Modre zavarovalnice.

Zaznan padec evropskih obveznic

Evropske podjetniške obveznice so se v septembru znižale za 0,86 %, evropske državne obveznice pa so se znižale za 2,66 %. Investitorji že kažejo zaskrbljenost, saj bi obrestne mere lahko ostale na višjih nivojih dlje časa.

Donosnost 10 letne nemške državne obveznice je bila konec meseca septembra 2,8 %, donosnost 10 letne slovenske državne obveznice 3,7 %, donosnost 10 letne ameriške državne obveznice pa 4,5 %.

Dražji krediti

Vrednost šestmesečnega euriborja se je v septembru zvišala na 4,125 %, zato so se stroški zadolževanja za kredite, ki so vezani na euribor, precej zvišali.

Surova nafta in finančni trgi

Na finančne trge so vplivale tudi informacije o znižanju proizvodnje surove nafte v Savdski Arabiji in Rusiji ter podatki o nižjih zalogah nafte v ZDA.

Cena surove nafte se je v evrih v septembru zvišala za 11 %.

Indeksi delnic navzdol

Svetovni indeks delnic MSCI se je v septembru v evrih znižal za 2 %. Cene delnic širšega ameriškega indeksa S&P 500 so se v evrih znižale za 2,5 %, evropske delnice indeksa Stoxx Europe 600 so se znižale za 1,7 %.

Cene delnic slovenskega indeksa SBITOP so v septembru nekoliko okrevale in se v povprečju zvišale za 1,2 % .

Inflacija še vztraja

Inflacija v ZDA in Evropi ostaja nad 2 % ciljno stopnjo inflacije centralnih bank. Letna splošna inflacija v ZDA se je zvišala na 3,7 %, temeljna inflacija je bila 4,3 %.

Na evrskem območju je bila septembrska letna splošna inflacija 4,3 %, temeljna letna inflacija pa se je znižala s 5,3 % na 4,5 %.

Trg dela se ohlaja

Tudi trg dela se nekoliko ohlaja. Stopnja brezposelnosti je v ZDA porastla na 3,8 %, v evrskem območju pa zaenkrat ostaja v višini 6,4 %.

V ZDA so podaljšali delovanje administracije do sredine novembra, ko bodo zopet odločali o nadaljnjem zvišanju zgornje meje državnega zadolževanja. Dodaten zaplet pri tem se lahko pričakuje zaradi nedavne odstavitve republikanskega predsednika predstavniškega doma kongresa Kevina McCarthyja.

V septembru so zasedale ameriška, evropska in angleška centralna banka. Evropska centralna banka je zvišala temeljno obrestno mero za 0,25 odstotne točke, ameriška in angleška nista spreminjali obrestne mere.

Pokojninski skladi v septembru

V opisanih razmerah so pokojninski skladi v upravljanju Modre zavarovalnice ustvarili negativne mesečne donosnosti, kar pa ni razlog za preplah.

Varčevanje v pokojninskih skladih je izrazito dolgoročno, zato občasni pretresi na trgu vrednostnih papirjev dolgoročno ne vplivajo bistveno na vrednost privarčevanih sredstev ob upokojitvi.

Dinamični podsklad javnih uslužbencev je v septembru izgubil 1,48 %, Modri dinamični podsklad je izgubil 1,56 %.

Preudarni podsklad javnih uslužbencev je izgubil 1,25 %, Modri preudarni podsklad je izgubil 1,26 %.

Tudi zajamčena podsklada sta ustvarila negativne donose. Vrednost Zajamčenega podsklada javnih uslužbencev se je znižala za 0,31 %, vrednost Modrega zajamčenega podsklada pa za 0,6 %.