Državne spodbude za zaposlovanje mladih posegajo tudi na področje dodatnega pokojninskega zavarovanja

Zaposlovanje mladih do vključno 25. leta starosti, lahko delodajalcu prinese posebno mesečno subvencijo v višini 300 do 490 EUR. Z vključitvijo zaposlenega v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja pa si delodajalec subvencijo poviša še za 70 EUR.

Javno povabilo je bilo objavljeno 1. februarja, odprto pa ostaja do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do vključno 30. 9. 2023. Več o pridobitvi subvencije

Poleg subvencije si zagotovite tudi davčno olajšavo …

Vplačane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja se delodajalcu priznajo kot davčna olajšava pri davku od dohodka pravnih oseb oziroma pri davku od dohodkov iz dejavnosti.

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je hkrati najboljši način nagrajevanja zaposlenih. Vplačilo v dodatno pokojninsko zavarovanje ni obdavčeno, zato zaposlenemu pripada celoten bruto znesek, kot ga vplača delodajalec.

… in dolgoročno poskrbite za svoje zaposlene

Pravočasen začetek varčevanja za dodatno pokojnino je pomemben. Poskrbite za redni mesečni dodatni prihodek zaposlenih po upokojitvi. Pokojninska renta se namreč izplačuje poleg osnovne pokojnine in ni odvisna od prvega pokojninskega stebra.

Več o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju …

Zakaj izbrati Modro?

Kapitalska moč
Modra je med največjimi upravljavci skladov dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji. Upravljamo več kot 2,1 milijarde evrov sredstev in smo med kapitalsko najmočnejšimi. Varnost prihrankov naših varčevalcev je na prvem mestu.

Velikost premoženja v upravljanju
Upravljamo 3 pokojninske sklade, ki imajo skupaj zbranih več kot milijardo evrov prihrankov in skoraj 300.000 varčevalcev. Med njimi je tudi sklad javnih uslužbencev, ki je največji pokojninski sklad v Sloveniji.

Osebna in spletna podpora
Od prvega sestanka dalje z vami sodeluje eden naših strokovnih svetovalcev, ki vam pomaga pri procesu sklenitve, podpisu pogodb in skrbi za obveščanje zaposlenih tudi po sklenitvi pogodbe.
Zaposleni pa svoje varčevanje lahko urejajo v preprosti ter varni spletni poslovalnici e.Modra.si.