Sprememba mejnega zneska za izplačilo v enkratnem znesku

S 1. marcem 2023 se je uskladila višina mejnega zneska za izplačilo sredstev iz sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja, ko lahko zavarovanec v primeru izstopa iz kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja od upravljavca zahteva izplačilo odkupne vrednosti premoženja z njegovega osebnega računa v enkratnem znesku.

Mejni znesek za izplačilo znaša 5.924,08 evrov.

Pravica do izplačila odkupne vrednosti v enkratnem znesku

Izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku je možno pod naslednjimi pogoji:

– ob upokojitvi, če ste z vplačili vašega delodajalca privarčevali manj kot 5.924,08 evrov,
– kadarkoli za vsa sredstva, ki ste jih privarčevali sami z lastnimi vplačili.

Zaposleni v gospodarstvu lahko izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku zahtevate tudi za sredstva, ki ste jih privarčevali s pomočjo vplačil delodajalca do 31. 12. 2012 in ob pogoju, da je od vključitve v dodatno pokojninsko zavarovanje preteklo vsaj 10 let.

Če ste bili zaposleni v javnem sektorju, lahko izplačilo v enkratnem znesku zahtevate pod pogojem, da je do 31. 12. 2016 že preteklo 10 let od vaše vključitve v pokojninski sklad ter, da na ta dan niste več imeli statusa javnega uslužbenca.