Pravno obvestilo

Vse vsebine, objavljene na www.modra.si, so last Modre zavarovalnice, d. d., in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja Modre zavarovalnice, d. d., se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način.

Modra zavarovalnica, d. d., ni odgovorna za morebitne občasne težave pri delovanju spletne strani www.modra.si, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Modra zavarovalnica, d. d., si pridržuje pravico do sprememb vsebin,  objavljenih na spletni strani www.modra.si.