Piše: Tjaša Prebil, Sektor za prodajo in operativni marketing

Vedenjske pristranskosti, ki delujejo proti varčevanju

V današnjem svetu, kjer nas vsakodnevne obveznosti in življenjske situacije zlahka odvračajo od načrtovanja prihodnosti, je vedenjska ekonomija postala ključno orodje za spodbujanje dolgoročnega varčevanja in finančne stabilnosti. Ta raziskovalna in aplikativna veja znanosti proučuje, kako ljudje sprejemamo ekonomske odločitve ter kako je te odločitve mogoče izboljšati, zlasti, ko gre za naše prihranke in naložbe.

Vedenjska ekonomija

Osnove vedenjske ekonomije

Vedenjska ekonomija je zanimiva veja znanosti, ki združuje področje ekonomije in psihologije. Proučuje namreč, kako ljudje sprejemajo ekonomske odločitve in kako različni dejavniki vplivajo na ta proces.

Tradicionalne ekonomske teorije so rigidne v svojih predpostavkah in zagovarjajo, da so ljudje racionalni odločevalci, ki skrbno ocenjujejo koristi in tveganja pri vsaki odločitvi. V resnici pa je naše finančno vedenje precej drugačno od tega.

Vedenjska ekonomija temelji na spoznanju, da ljudje niso vedno racionalni ekonomski akterji. Namesto tega smo pri sprejemanju odločitev pogosto podvrženi čustvom, intuiciji in družbenim vplivom, ki v določenih okoliščinah vodijo do sistematičnih in predvidljivih napak.

Prepoznate svoje vedenjske pristranskosti?

Raziskave na tem področju so pokazale, da ljudje pri dolgoročnem varčevanju pogosto delujemo na način, ki ni v skladu z našimi racionalnimi interesi. Razlog za to so vedenjske pristranskosti, katerih se v danem trenutku ne zavedamo. Med značilnimi so:

Trenutno zadovoljstvo: Ljudje pogosto bolj cenijo takojšnje nagrade in užitke kot pa prihodnje koristi. To je ena glavnih ovir za dolgoročno varčevanje, saj dajejo posamezniki prednost trenutni porabi in odlašajo z varčevanjem za prihodnost.

Pomanjkanje samodiscipline: Mnogi ljudje težko zadržijo dolgoročne načrte varčevanja, ker jim manjka motivacije. To je še posebej težavno, ko gre za nekaj, kar se zdi daleč v prihodnosti, kot je upokojitev.

Nenaklonjenost izgubi: Splošno znano je, da ljudje občutijo izgubo veliko bolj intenzivno kot pa zadovoljstvo ob enako visokem dobičku. Pri varčevanju lahko ta pristranskost privede do nepripravljenosti za sprejemanje tveganj, zaradi česar se posamezniki odločijo za varčevanje na banki z nizkimi obrestmi, namesto da bi se odločili za potencialno višje donose.

Nagnjenost k statusu quo: Znana tudi kot inercija, predstavlja psihološki odpor do sprememb, kar posledično privede do odlašanja. Tako vedenje je povezano s principom kognitivne lenobe oziroma minimizacijo napora, ki ga posameznik vloži v razmišljanje o spremembah. To pa na dolgi rok vodi do neaktivnosti in ohranjanju trenutnih finančnih navad, tudi če so na voljo boljše alternative.

Družbeni vpliv: Ljudje radi posnemajo vedenje drugih, kar lahko pri finančnih odločitvah povzroči čredno vedenje. Posamezniki varčujejo in vlagajo denar na načine, ki so družbeno sprejeti. Če se večina vaših prijateljev in znancev ne ukvarja s pokojninskim varčevanjem, lahko tudi vi zavoljo “skupinskega razmišljanja” prezrete to pomembno področje.

Razumevanje svojih vedenjskih pristranskosti na naš proces odločanja je prvi korak k izboljšanju naših finančnih odločitev. Z uporabo teh spoznanj lahko bolj zavestno varčujemo in tako poskrbimo za večjo finančno varnost v starosti.