Piše: mag. Mateja Mencin, Sektor za upravljanje premoženja

Centralne banke v oktobru brez sprememb obrestnih mer

Zaostrovanje geopolitičnih razmer na Bližnjem vzhodu in ustavitev dvigov obrestnih mer centralnih bank sta bila v mesecu oktobru glavna razloga za povečano investiranje v manj tvegane naložbe kot so obveznice in instrumenti denarnega trga.

Oktobra rast cen obveznic

Cene evropskih državnih in podjetniških obveznic so se v mesecu oktobru zvišale za 0,4 %.

Donosnost 10 letne nemške državne obveznice je konec meseca oktobra znašala 2,8 %, donosnost 10 letne slovenske državne obveznice pa 3,6 %.

Vrednosti delnic navzdol

Svetovni indeks delnic MSCI se je v oktobru v evrih znižal za 2,8 %. Cene evropskih delnic indeksa Stoxx Europe 600 so se znižale za 3,7 %, cene delnic širšega ameriškega indeksa S&P 500 so se v evrih znižale za 2,2 %.

Slovenske delnice iz indeksa SBITOP so v oktobru znižale za 0,8 %.

Negativno so mesec oktober zaključile tudi delnice podjetij iz razvijajočih trgov.

Ameriško gospodarstvo raste hitreje od evropskega

Inflacija v ZDA in Evropi se nekoliko znižuje. Letna splošna septembrska inflacija v ZDA je bila v višini 3,7 %, temeljna inflacija pa 4,1 %. Na evrskem območju je bila letna splošna oktobrska inflacija 2,9 %, temeljna letna inflacija pa se je znižala na 4,2 %.

V ZDA je bila rast bruto družbenega proizvoda v tretjem kvartalu na letni stopnji pozitivna v višini 4,9 %. Rast je bila posledica dviga zasebne porabe gospodinjstev, ki se je okrepila tudi zaradi rasti plač, izvoza in tudi večje javne porabe.

V Evropski uniji je gospodarska rast v tretjem kvartalu letošnjega leta znašala zgolj 0,1 %.

Napovedi za zadnji kvartal letošnjega leta in naslednje leto kažejo na zniževanje gospodarske rasti.

Brez sprememb obrestnih mer

V oktobru in začetku novembra so zasedale ameriška, evropska in angleška centralna banka. Temeljne obrestne mere niso spreminjale.

Pri ameriški centralni banki ostaja ključna obrestna mera v območju med 5,25 in 5,50 %, pri evropski centralni banki v višini 4,5 %, pri angleški centralni banki pa v višini 5,25 %.

Dvigi obrestnih mer so večinoma končani, vendar bodo temeljne obrestne mere na višjih nivojih ostale dlje časa ker inflacijski cilj v višini 2 odstotkov še ni dosežen.

Poslovanje pokojninskih skladov Modre zavarovalnice

V opisanih razmerah so pokojninski skladi v upravljanju Modre zavarovalnice ustvarili negativne mesečne donosnosti.

Dinamični podsklad javnih uslužbencev je v oktobru izgubil 3,21 %, Modri dinamični podsklad je izgubil 3,34 %.

Preudarni podsklad javnih uslužbencev je izgubil 2,06 %, Modri preudarni podsklad je izgubil 2,15 %.

Zajamčena podsklada sta v oktobru ustvarila rahlo negativne donose. Vrednost Zajamčenega podsklada javnih uslužbencev se je znižala za 0,31 %, Modrega zajamčenega podsklada za 0,4 %.

Ne glede na kratkoročna nihanja v donosnosti, ni razloga za preplah.

Za dolgoročne donose skrbi izkušena ekipa, ki skupaj s 15-članskim naložbenim odborom skrbno preverja tržne razmere in napovedi gospodarskih gibanj, podaja usmeritve in sprejema odločitve o naložbah pokojninskih skladov Modre zavarovalnice.

Naši varčevalci pa lahko svoje prihranke spremljate preko osebne spletne storitve e.Modra.si, kjer lahko tudi urejate svoje varčevanje.

Več o poslovanju pokojninskih skladov Modre zavarovalnice je na voljo tukaj.