Piše: mag. Mateja Mencin, Sektor za upravljanje premoženja

Tudi v juliju lepi donosi pokojninskih skladov Modre

V mesecu juliju so na finančne trge najbolj vplivali podatki o dobrih poslovnih rezultatih podjetij v drugem kvartalu letošnjega leta in podatki o zniževanju inflacije.

Rast svetovnih indeksov

Svetovni indeks delnic MSCI (v evrih) se je v juliju zvišal za 2,2 %. Evropske podjetniške obveznice so pridobile 1,05 %, evropske državne obveznice so se znižale za 0,16 %.

Cene delnic širšega ameriškega indeksa S&P 500 so se v juliju v dolarjih zvišale za 3,1 %, cene delnic tehnoloških podjetij iz indeksa Nasdaq pa po so se zvišale za 4 %. K pozitivnemu vzdušju so vplivali dobri poslovni rezultati ameriških bank in tehnoloških podjetij v drugem kvartalu, ugodni podatki s trga dela ter ugoden podatek o gospodarski rasti.

Bruto družbeni proizvod ZDA se je v drugem kvartalu letošnjega leta na letnem nivoju zvišal za 2,4 %.

Evropske delnice indeksa Stoxx Europe 600 so se v juliju zvišale za 2 %, cene delnic slovenskega indeksa SBITOP so se zvišale za 2,1 %.

Najbolj donosne so bile delnice razvijajočih se držav.

Indeks delnic razvijajočih se držav se je v juliju v evrih zvišal za 4,9 %. Kitajska vlada je napovedala uvedbo novih spodbujevalnih shem za kitajske potrošnike in podporo nepremičninskemu sektorju.

Višje cene surovin

V juliju so se zvišale tudi cene surovin. Cena sodčka surove nafte se je v evrih zvišala za 14,8 %. Bloombergov indeks surovin se je v evrih zvišal za 4,9 %.

Nižja stopnja inflacije

Vlagatelji so se razveselili objav o nižjih stopnjah inflacije. Na evrskem območju sta se junijska letna splošna inflacija in temeljna inflacija znižali na 5,5 %. V juliju se je letna splošna inflacija znižala na 5,3 %, temeljna inflacija pa ostala na 5,5 %.

V ZDA se je junijska letna splošna inflacija znižala na 3 %, temeljna inflacija pa na 4,8 %.

V juliju sta zasedali ameriška centralna banka FED in Evropska centralna banka. Obe sta zvišali temeljno obrestno mero za 0,25 odstotne točke.

Poslovanje pokojninskih skladov Modre v juliju pozitivno

Pokojninski skladi v upravljanju Modre zavarovalnice so v mesecu juliju ustvarili pozitivne mesečne donosnosti.

Dinamični podsklad javnih uslužbencev je v juliju pridobil 1,72 %, Modri dinamični podsklad je pridobil 1,8 %.

Preudarni podsklad javnih uslužbencev je pridobil 1,25 %, Modri preudarni podsklad je pridobil 1,26 %.

Vrednosti obeh zajamčenih podskladov sta se zvišali za 0,57 %.

Več o rezultatih poslovanja pokojninskih skladov Modre zavarovalnice