Piše: Miha Žejn, CFA, Sektor za upravljanje premoženja

Naravne ujme krojijo trge

Mesec avgust je minil v nekoliko manj optimističnem razpoloženju, kot bi si želeli. Delnice, kot jih meri MSCI svetovni indeks (v evrih) so izgubile 0,9 odstotka, indeks evropskih državnih obveznic je pridobil 0,3 odstotka, indeks evropskih podjetniških obveznic z investicijsko bonitetno oceno pa 0,1 odstotka.

Avgust, ki je tradicionalno bolj miren poletni mesec, je minil predvsem v pričakovanju makroekonomskih podatkov, ki bi lahko nakazovali na ravnanje ameriške in evropske centralne banke v mesecu septembru.

Najpomembnejši z vidika dogajanja na trgih so bili podatki o inflaciji, ki je v mesecu juliju v ZDA znašala 3,2 odstotka, kar je malce nižje od pričakovanj. Evropska inflacija ostaja višje in je v mesecu juliju znašala pričakovanih 5,3 odstotka.

Se trg dela ohlaja?

Med pomembnejšimi podatki so bile še objave z ameriškega trga dela, ki nakazujejo na morebitno rahlo ohlajanje. Brezposelnost se je povečala s 3,5 na 3,8 odstotka, ameriška ekonomija pa je v mesecu avgustu ustvarila 187 tisoč delovnih mest, kar je še vedno veliko.

V Evropi smo zaskrbljeni zaradi podatkov, ki kažejo na zniževanje gospodarske aktivnosti.

Pozornost velja nameniti tudi centralnim bankam

Razlog za veliko pozornost ravnanju centralnih bank je predvsem v dejstvu, da so obrestne mere zelo verjetno blizu vrha v tem ciklu, ekonomije pa še naprej kažejo solidno formo. Skrb investitorjev je zato predvsem v tem, da bi lahko nadaljnje dvigovanje obrestnih mer povzročilo recesijo oziroma večjo upočasnitev gospodarske rasti, hkrati pa se vsi še zelo dobro zavedamo, da inflacija ostaja krepko nad ciljno.

Med delniškimi trgi so se najslabše izkazali trgi v razvoju, ki so v mesecu avgustu izgubili 4,9 odstotka vrednosti.

Velik vpliv poplav na Ljubljansko borzo

Kot posledica naravne katastrofe, se je slabo odrezal tudi indeks Ljubljanske borze, ki je izgubil kar 7,7 odstotka vrednosti.

Med razvitimi trgi kapitala se je najbolje izkazal ameriški indeks S&P 500 (-0,2 odstotka), najslabše pa so se odrezale evropske delnice, ki so v povprečju izgubile 3,1 odstotka.

Poslovanje pokojninskih skladov v upravljanju Modre

Pokojninski skladi v upravljanju Modre so v takem okolju avgusta zabeležili rahlo negativne donosnosti.

Zajamčena podsklada sta dosegla donosnost v višini -0,01 odstotka (Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev) in -0,11 odstotka (Modri zajamčeni podsklad).

Preudarna podsklada sta dosegla donosnosti v višini -0,49 odstotka (Preudarni podsklad javnih uslužbencev) in -0,55 odstotka (Modri preudarni podsklad).

Najnižjo donosnost sta zabeležila dinamična podsklada. Dinamični podsklad javnih uslužbencev je dosegel negativno donosnost v višini 0,69 odstotka, Modri dinamični podsklad pa v višini 0,86 odstotka.

Rezultati poslovanja pokojninskih skladov Modre