Ste zavarovani pred nepričakovanimi pravnimi stroški?

Porast potrebe po pravni varnosti je vedno večja, saj do sporov prihaja tako na poklicnem kot tudi na zasebnem področju. Odvetniških in drugih sodnih stroškov pa si ne more privoščiti vsak. Poleg tega so pravni postopki pogosto dolgotrajni in kompleksni. S sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite lahko tako poskrbite za svojo pravno varnost s cenovno ugodno premijo. V primeru spora imate nato krite vse stroške, ki nastanejo v sodnem ali izvensodnem postopku, da zaščitite svoj interes.

Prednosti zavarovanja pravne zaščite

  1. Zavarovana je celotna družina – zavarovalec in njegov partner (tudi v primeru izven zakonske skupnosti), otroci do 27. leta starosti, ki niso samostojni in živijo v istem gospodinjstvu ter gospodinjski pomočniki.

 

  1. Brezplačni nasvet kontaktnega odvetnika enkrat mesečno.

 

  1. Odvetnika za zastopanje na sodišču lahko izberete sami.

 

  1. Kriti so tudi stroški nasprotne strani v primeru neuspeha na sodišču.

 

  1. Zavarovanje lahko koristite v Sloveniji in Evropi.

Kaj lahko zavarujete?

Na voljo imate 5 različnih paketov, ki jih lahko zavarujete in po želji kombinirate med seboj.

Varnost

Ta paket predstavlja osnovni in obvezni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen, saj pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja.

Primer: V Avstriji se je v zavarovanca zaletel smučar iz Nemčije ter ga teže poškodoval.
Zaradi poškodb so ga s smučišča prepeljali v bližnjo zasebno bolnišnico s helikopterjem. S pomočjo odvetnika zavarovanec vloži odškodninski zahtevek za materialno in nematerialno škodo kot tudi za stroške prevoza s helikopterjem (6.000€) ter stroške, ki jih je za zdravljenje moral kriti sam (7.600 €).

Paketu Varnost pa lahko dodate še naslednje pakete:

Služba

Zavarovanje pravne zaščite za primer spora z delodajalcem, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu.

Primer: Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
Zavarovanec je prejel odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Kontaktni odvetnik je vložil tožbo in zavarovanca zastopal v postopku pred Delovnim sodiščem. V postopku sta uspela in delavec se je vrnil na delo, izplačane je dobil tudi vse plače in prispevke.

Promet

Zavarovanje pravne zaščite vozil in voznika zajema uveljavljanje pravic v sporih s policijo ali zavarovalnico ter v prometnih nesrečah. V zavarovanje so zajeta vsa vozila v lasti oz. uporabi družine.

Primer: Kazen za prehitro vožnjo
Zavarovalca so policisti ujeli pri prehitri vožnji in mu izrekli denarno kazen in kazenske točke. Z izrečenimi kazenskimi točkami je dosegel 18 točk, zaradi česar so mu odvzeli vozniško dovoljenje. Ker je zavarovalec poklicni voznik, je odvetnik vložil vlogo za odlog odvzema vozniškega dovoljenja in uspel.

Nepremičnine

Zavarovanje pravne zaščite v primeru spora z sosedi, upravnikom stavbe ali najemodajalcem. V zavarovanje so zajeti spori za nepremičnine, ki so v lastni rabi.

Primer: Sosed povzroča škodo
Zavarovalčev zgornji sosed ni želel popraviti odtočne cevi pri pralnem stroju, kar je povzročilo, da je zavarovalcu pri električni napeljavi začela kapljati voda. Poleg nevarnosti, da ga bo poškodovala elektrika, mu je nastala tudi materialna škoda. Odvetnik je sestavil in vložil tožbo ter zavarovalca zastopal pred sodiščem 1. stopnje. Sosed je na koncu postopka le moral popraviti počeno cev in povrniti nastalo škodo.

Družina

Zavarovanje pravne zaščite za primere dednega in družinskega prava, v kolikor bi prišlo do spora glede skrbništva, stikov, preživnine ali dedovanja.

Primer: Izpodbijanje oporoke
Zakoniti dediči so v sodnem postopku izpodbijali oporoko, s katero je zapustnik vse premoženje zapustil zavarovalcu. Zavarovalec je s pomočjo odvetnika obdržal celotno premoženje, ki mu ga je zapustil zapustnik.

Pomembno – zavarovati se morate pravočasno!
Tako kot vsa druga zavarovanja tudi zavarovanje pravne zaščite ne velja za primere, ki so se zgodili pred začetkom zavarovanja ali v dobi karence.