Izplačilo v enkratnem znesku

Obvestilo Modre zavarovalniceObvestilo: Zaradi izvajanja nadgradnje sistema, bodo informativni izračun danes občasno nedosegljivi. Hvala za razumevanje.

Informativni izračun izplačila odkupne vrednosti v enkratnem znesku
Mesečna bruto plača
Privarčevani znesek
Izračunaj
Od , ki ste jih privarčevali, boste prejeli le !

Izredni izstopni strošek
(1 % od privarčevanega zneska sredstev):

Akontacija dohodnine, ki jo v imenu in za račun člana obračuna in plača Modra zavarovalnica.
(25 % od privarčevanega zneska sredstev):

Doplačilo dohodnine v primeru
izrednega dviga sredstev:

Vračilo dohodnine v primeru izrednega dviga sredstev:

Skupaj stroški (dohodnina in izstopni stroški):

Ocena dejanskega izplačila po vseh odtegljajih:

Pojasnilo o izračunu: Izračun, ki je informativne narave in je približek ocene obdavčitve, temelji na podatkih za odmero dohodnine v letu 2023. Več…

Pojasnilo o izračunu: Izračun, ki je informativne narave in je približek ocene obdavčitve, temelji na podatkih za odmero dohodnine v letu 2024. Upoštevan je izstopni strošek v višini 1 % (o. p. v skladu javnih uslužbencev izstopnih stroškov ni), akontacija dohodnine v višini 25 % in dohodninski razred na podlagi veljavne dohodninske lestvice v letu 2023. Izračun izhaja iz predpostavke, da sta plača in enkratni dvig sredstev iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja edini obdavčljivi vir v letu. Za dvige sredstev, ki bodo izvršeni v letu 2024, bodo odmere dohodnin obračunane v letu 2025. Upoštevanih je 12 mesečnih plač, splošna davčna olajšava ter stopnja obveznih prispevkov v višini 22,1 %.

Izračun je informativen. Modra zavarovalnica ne prevzema odgovornosti za morebitne napake ali nerazumevanja izračuna.


Izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku je možno pod naslednjimi pogoji:

  • ob upokojitvi, če ste z vplačili vašega delodajalca privarčevali manj kot 6.172,89 evrov,
  • kadarkoli za vsa sredstva, ki ste jih privarčevali sami z lastnimi vplačili.

Zaposleni v gospodarstvu lahko izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku zahtevate tudi za sredstva, ki ste jih privarčevali s pomočjo vplačil delodajalca do 31. 12. 2012 in ob pogoju, da je od vključitve v dodatno pokojninsko zavarovanje preteklo vsaj 10 let.

Če ste bili zaposleni v javnem sektorju, lahko izplačilo v enkratnem znesku zahtevate pod pogojem, da je do 31. 12. 2016 že preteklo 10 let od vaše vključitve v pokojninski sklad ter, da na ta dan niste več imeli statusa javnega uslužbenca.