Izračun dodatne pokojnine

Obvestilo Modre zavarovalniceObvestilo: Zaradi izvajanja nadgradnje sistema, bodo informativni izračun danes občasno nedosegljivi. Hvala za razumevanje.

Informativni izračun dodatne pokojnine
iMesečni znesek vplačila v pokojninski sklad
10 €
iVsota že privarčevanih sredstev v pokojninskih skladih
0 €
65 let
1 let
1 let

Če boste varčevali v Skladu življenjskega cikla, boste po upokojitvi prejemali:

v obdobju let, nato

do konca življenja.

Premalo zbranih sredstev.

Vaša trenutna starost presega izbrano starost ob upokojitvi. Za izračun višine rente pokličite 080 23 45 ali pišite na info@modra.si.

Sklenitev

Pojasnilo o izračunu: Višina rente je odvisna od višine privarčevanih sredstev, starosti zavarovanca ob začetku izplačevanja, vračunane tehnične obrestne mere, rentnih tablic smrtnosti ter stroškov izplačevanja in je informativne narave. Dejanska višina se bo izračunala po pogojih, veljavnih na dan uveljavitve pravice do rente. Več…

Pojasnilo o izračunu: Višina rente je odvisna od višine privarčevanih sredstev, starosti zavarovanca ob začetku izplačevanja, vračunane tehnične obrestne mere, rentnih tablic smrtnosti ter stroškov izplačevanja in je informativne narave. Dejanska višina se bo izračunala po pogojih, veljavnih na dan uveljavitve pravice do rente.

Izračunana višina rente predstavlja bruto znesek (pred davki). V skladu z Zakonom o dohodnini se ob izplačilu rente obračuna akontacija dohodnine. V davčno osnovo se všteva le 50 % odmerjene višine.

Informativni izračun privarčevanih sredstev je narejen na naslednjih predpostavkah:

  • da je letni donos v dinamičnem podskladu 6,7 %, v preudarnem podskladu 5,9 % in v zajamčenem podskladu 3,4 %;
  • višina premije je enaka neto premiji (vstopni stroški so odšteti);
  • informativni izračun ne upošteva rasti plač in premij;
  • donos je pripisan mesečno.

Vsi izračuni predvidenih donosnosti skladov in privarčevanih zneskov so informativni. Ne predstavljajo nikakršne obljube donosnosti za v prihodnje. Informativni izračun rente ni zavezujoč in ne predstavlja jamstva Modre zavarovalnice.

Modra zavarovalnica ne prevzema odgovornosti za morebitne napake ali nerazumevanja izračuna.

Če ste že pred upokojitvijo, prosimo, da za natančen izračun višine vaše rente pokličete na 080 23 45 ali pišete na info@modra.si.