Vse o varčevanju

Kaj se zgodi s prihranki za dodatno pokojnino po vaši smrti ?

Sredstva, privarčevana v skladu dodatnega pokojninskega zavarovanja so last varčevalca, zato lahko varčevalec na varčevalni polici določi upravičenca za primer smrti ali več njih. Kako se določi upravičence in kakšni so postopki izplačila boste našli v prispevku.

Brez dodatnih vplačil do višjih prihrankov

Skladi življenjskega cikla se prilagajajo vaši starosti in potrebam. Poleg tega pa vam s pomočjo postopnega varčevanja omogočajo doseganje višjih donosov in s tem višjih dodatnih pokojnin. Izbira podsklada je zato pomembna odločitev, ki vpliva na dinamiko in višino vaših prihrankov.

Prenos sredstev med podskladi

Odgovor na vprašanje, kako na vrednost sredstev, ki se prenašajo med podskladi, vpliva gibanje na finančnih trgih v času prenosa je: ne vpliva. Zakaj je tako boste izvedeli v pripevku.

Kako v Modri zagotavljamo nemoteno izvajanje storitev tudi v času izrednih razmer

Vzpostavljen proces upravljanja neprekinjenega poslovanja Modri zagotavlja, da lahko svoje poslovanje nemoteno izvaja tudi v času trajanja izrednih razmer oziroma ob večjih izpadih poslovnih resursov.