Za medije

Kontakt za medije: Barbara Smrekar
tel: 01 47 46 802
barbara.smrekar@modra.si

Sporočila za medije

Imenovanje predsednika uprave Modre zavarovalnice, d. d.

Nadzorni svet Modre zavarovalnice imenoval novega predsednika uprave družbe, ki bo nastopil mandat po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije predsednika uprave zavarovalnice in izpolnitvi drugih pogojev.

Več ...

Uspešno poslovanje Modre tudi v izjemno zahtevnem letu 2020

Upravi in nadzornemu svetu podeljena razrešnica, polovica bilančnega dobička ostaja nerazporejena, polovica pa se razporedi v druge rezerve iz dobička. (Ljubljana, 31. maja 2021) Na današnji redni skupščini Modre zavarovalnice se je njen edini delničar Kapitalska družba, d. d., seznanil z Letnim poročilom Modre zavarovalnice za poslovno leto 2020 in vsemi ostali poročili, ki so […]

Več ...

Leto 2019 odlično poslovno leto, z najboljšim rezultatom iz rednega poslovanja Modre

Upravi in nadzornemu svetu podeljena razrešnica, bilančni dobiček ostaja nerazporejen Na današnji redni skupščini Modre zavarovalnice se je njena delničarka, Kapitalska družba, d. d., seznanila z Letnim poročilom Modre zavarovalnice za poslovno leto 2019 in vsemi ostali poročili, ki so v pristojnosti skupščine. Skupščina je odločala tudi o uporabi bilančnega dobička. Modra je v letu […]

Več ...